Kind maakt niet altijd gelukkig

Ouders worden een stuk minder gelukkig na de geboorte van hun eerste kind. Vaders worden ongelukkiger omdat ze ontevredener met hun inkomen en hun vrije tijd zijn. En moeders vanwege de veranderingen in hun tijdsbestedingspatroon. Dit blijkt uit het proefschrift van Babette Pouwels. Pouwels promoveert op 4 februari aan de Universiteit Utrecht.

Ondanks allerlei hoge verwachtingen leidt de geboorte van een eerste kind niet vanzelfsprekend tot een hoger geluksgevoel. Mannen met kinderen blijken gemiddeld zeven jaar en vrouwen zelfs vijftien jaar lang last te houden van een verminderd geluksgevoel.

Mannen verliezen zeggenschap over inkomen en vrije tijd
Mannen zijn na de komst van hun eerste kind vooral ontevreden over hun inkomen en vrije tijd. Een verrassende conclusie, temeer mannen die een kind krijgen doorgaans nauwelijks inleveren op inkomen en vrije tijd. Pouwels: ‘Het gaat waarschijnlijk dan ook vooral over de invulling van de vrije tijd. De hoeveelheid vrije tijd in een jong gezin is vaak versnipperd. Bovendien brengen jonge ouders hun vrije tijd meer dan voorheen samen met het gezin door. Kersverse vaders moeten niet alleen aan deze nieuwe situatie wennen, maar ook aan het feit dat een groot deel van hun inkomen nu opgaat aan de kinderen.’

Vrouwen leveren tijd en geld in

Jonge moeders blijken op hun beurt veel last te hebben van de veranderingen in hun tijdsbesteding. Zij besteden minder tijd aan betaald werk dan voorheen en meer aan huishouden en de zorg voor kinderen. Daardoor houden ze niet alleen minder tijd voor zichzelf over, maar verdienen zij ook minder geld. Pouwels: ‘Dit verlies aan netto vrije tijd en netto inkomen maakt hen ongelukkiger. Daarnaast verandert de betekenis van betaald werk voor vrouwen. Voor de geboorte van het kind draagt betaald werk in belangrijke mate bij aan het geluk van vrouwen. Na de geboorte wordt werk veel minder belangrijk.’

Werk en zorgtaken samen delen

Pouwels, zelf moeder van twee jonge kinderen, raadt jonge ouders dan ook aan betaald werk en zorg onderling eerlijk te verdelen. Pouwels: ‘Op deze manier deel je de verantwoordelijkheid voor het huishoudinkomen en de huiselijke verplichtingen en voorkom je dat je de druk voor het verdienen van een inkomen of het zorgen voor huishouden en kinderen bij één partner legt.’ Daarnaast is het volgens de promovenda raadzaam dat zowel man als vrouw een deel van hun vrije tijd zelf naar eigen invulling blijven besteden.

German Socio-Economic Panel

Pouwels baseert haar bevindingen ondermeer op een recente studie op basis van het German Socio-Economic Panel (GSOEP). Daarbij werden 1.130 mannen en vrouwen gevolgd die tussen 1984 en 2005 hun eerste kind kregen. Zij werden jaarlijks gevraagd een cijfer te geven voor hun geluksgevoel.

Promotie
Babette Pouwels (faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie) promoveert op 4 februari om 14.30 uur in het Academiegebouw, Domplein 29 in Utrecht. Proefschrift: ‘Werk, gezin en geluk: Opstellen over wederzijdse beïnvloeding binnen huishoudens, levensgebeurtenissen en tijdsbestedingsbeslissingen’.

Plaats een reactie