Stichting Kikid organiseert symposium over seksualisering onder jongeren.

Hoe denken jongeren over de verschuiving van de seksuele norm? Stichting Kikid laat tijdens een symposium politiek, onderwijs en jongeren met elkaar in gesprek gaan over grenzen, wensen en weerbaarheid op het gebied van seksualiteit.

Woensdag 21 April 2010 organiseert Stichting Kikid in Garage Notweg in stadsdeel Osdorp een symposium, genaamd “Ik hou van mij” over weerbaarheid op het gebied van seksualiteit bij jongeren. Verschillende beleidsmakers, instellingen, docenten, schoolbesturen en jongeren zullen aanwezig zijn. Movisie, GGD’s, stadsdeel Osdorp en leerlingen van verschillende scholen in Amsterdam hebben zich al aangemeld voor het symposium.

Het programma begint om 13.30 en duurt tot 17.00 uur. Het symposium “Ik hou van mij” bestaat uit verschillende onderdelen, zoals een theatervoorstelling die wordt opgevoerd door jongeren. Deze voorstelling vertoont Stichting Kikid normaal bij haar projecten in de klassen zelf. Tijdens het symposium kunnen professionals discussiëren over dit onderwerp en deelnemen aan één van de workshops. Rapper Kami-Kazi uit Amsterdam West schreef speciaal een nummer voor Stichting Kikid en laat deze tijdens het symposium horen. Het programma wordt plenair afgesloten met een debat. Het volledige programma is te vinden op www.kikid.nl.

Vanwege de enorme vraag uit stadsdeel Osdorp en omliggende stadsdelen naar het projectonderwijs van Stichting Kikid heeft Janine de Ridder, directeur van Kikid, onlangs besloten definitief te verhuizen naar Garage Notweg aan de Notweg 38 in Osdorp. Dit is een creatieve werkplaats voor social design. Vanuit deze plek behandelt Kikid aanvragen vanuit het hele land.

Stadsdeel Osdorp steunt dit symposium van Stichting Kikid en helpt met een financiële bijdrage.

Over Stichting Kikid

Stichting Kikid levert een bijdrage aan het versterken en vergroten van sociale competenties en maatschappelijke weerbaarheid van de jeugd.

Om dit doel te verwezenlijken ontwikkelt Stichting Kikid preventieve, educatieve en innovatieve projecten die inhaken op actuele en relevante maatschappelijke thema’s en belicht de mogelijke risico’s.

Bij de ontwikkeling en uitvoering participeren jonge mensen met verschillende culturele achtergronden, die op deze manier de kans krijgen om zich maatschappelijk in te zetten en hun talenten te ontplooien.

De stichting staat onder leiding van Janine de Ridder, zij heeft ruime ervaring in het werken met jongeren (binnen het welzijnswerk).

Foto: Benzies en Batchies

Plaats een reactie