Stichting Kikid laat jongeren, politiek en professionals met elkaar praten over sex

Stichting Kikid heeft tijdens een symposium, genaamd “Ik hou van mij” op 21 april j.l, politiek, onderwijs en jongeren met elkaar in gesprek laten gaan over grenzen, wensen en weerbaarheid op het gebied van seksualiteit. Een unieke bijeenkomst omdat vaak de jongeren ontbreken op dit soort bijeenkomsten.

Belangrijkste uitkomsten van het symposium zijn:
Goede preventie moet op school plaatsvinden en moet aansluiten bij de belevingswereld en culturele achtergrond van jongeren.
Ouders spelen vaak nauwelijks een rol in de seksuele voorlichting en zouden hierin gestimuleerd moeten worden, aldus de jongeren.
Al ligt praten over seksualiteit bij sommige culturen ingewikkeld en moeten we niet altijd de Nederlandse waarden en normen willen opleggen.

Daarnaast is gebleken dat seksuele ontwikkeling nauw samenhangt met het gevoel van eigenwaarde van jongeren. Jongeren moeten weerbaar worden gemaakt voor de (sterk toegenomen) invloed van nieuwe media. Het is zaak hen mediawijs te maken, gezien de grote hoeveelheid seksueel getinte beelden, waarmee de jongeren dagelijks in contact komen.

De verschillende gespreksonderwerpen werden op aantrekkelijke wijze gepresenteerd. Peer-educators van Stichting Kikid vertoonden hun voorlichting/theaterstuk voor op middelbare scholen; ‘Benzies en Batchies’ en de discussies werden ingeleid door herkenbare monologen, ook in de vorm van theater.

Bekende rapper Kami-Kazi was aanwezig om een optreden te verzorgen. Begin dit jaar schreef hij speciaal voor stichting Kikid een rap over het thema seksualiteit en de negatieve invloed van de media.

De gesprekken tussen verschillende partijen (waaronder Rutgers Nisso Groep, Movisie, Stichting Dock, GGD’ s , verschillende scholengemeenschappen en stadsdeel Osdorp) vonden plaats in kleine discussiegroepjes. Aan elke tafel waren verschillende groepen vertegenwoordigd waardoor interessante discussies ontstonden.

“Dit symposium bevestigt nogmaals onze visie en aanpak omtrent seksualiteit onder jongeren. Wat wij met onze theaterprojecten en weerbaarheidtrainingen de jongeren willen mee geven is het belang van eigenwaarde en zelfrespect. Wij leren hoe ze hun grenzen maar ook hun wensen kunnen aan geven. En dat lukt alleen met een hoge dosis zelfwaardering. Houden van jezelf is dan ook wat we prediken!” Aldus Janine de Ridder, directeur van Stichting Kikid.

Het symposium werd mede mogelijk gemaakt door stadsdeel Osdorp.

Plaats een reactie