Kijkoperatie voor refluxziekte

Het aanbrengen van een maagmanchet bij patiënten met refluxziekte via een kijkoperatie is na 10 jaar even effectief als een maagmanchet via een grote snede. Maar de kijkoperatie leidt tot minder reoperaties voor littekenbreuken (2,5% versus 13,0%).

Dit is wereldwijd het eerste gerandomiseerde onderzoek waaruit dit blijkt. Joris Broeders presenteert deze resultaten in zijn proefschrift.

Refluxziekte is een chronische ziekte gekenmerkt door symptomen en beschadigingen door het terugstromen van maaginhoud in de slokdarm. Patiënten die onvoldoende baat hebben bij maagzuurremmers of niet levenslang maagzuuremmers wensen te gebruiken, zijn kandidaten voor een maagmanchet-operatie. Een totale maagmanchet fixeert de maag rond de slokdarm en wordt het meest toegepast.

Via het samenvoegen van andere gerandomiseerde onderzoeken ontdekte Broeders ook dat een partiële maagmanchet via kijkoperatie (fixatie van de top van de maag half of driekwart rond de slokdarm) even effectief is als een totale maagmachet, maar leidt tot minder slikklachten en gasgerelateerde symptomen.

Promotiegegevens
Promovendus: Joris Broeders
Faculteit: Faculteit Geneeskunde
Proefschrift: Laparoscopic Anti-reflux Surgery: Indications, Techniques and Physiological Effects
Promotor 1: Prof. dr. H.G. Gooszen
Promotor 2: Prof. dr. A.J.P.M. Smout
Copromotor 1: Dr. E.J. Hazebroek
Copromotor 2: Dr. W.A. Draaisma
Datum en tijd: 26/5/2011, 14:30 uur
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie