‘Kijk bij Parkinson verder dan ziekte zelf’

Artsen zouden bij de behandeling van Parkinson meer rekening moeten houden met de persoonlijkheidskenmerken en de actuele stemming van de patiënt. Dat geeft meer handvatten voor het verbeteren van de kwaliteit van leven, stelt Tatiana Dubayova op basis van haar promotieonderzoek.

Dubayova is een van de eerste die ingaat op het verband tussen de kwaliteit van leven bij Parkinson, persoonlijkheidskenmerken en andere psychologische factoren. Andere onderzoeken gaan vooral in op de ernst van de ziekte.

Dubayova vond enkele interessante verbanden. Zo heeft aanleg tot neuroticisme een tamelijk grote invloed op de perceptie van kwaliteit van leven, met name waar het gaat om emotioneel welbevinden, sociale steun, stigmatisering en lichamelijk ongemak. Verder scoren extraverte mannelijke patiënten significant beter op emotioneel welbevinden, extraverte vrouwelijke patiënten – opvallend genoeg – juist slechter. Extraverte patiënten bezoeken ook eerder een arts als de eerste symptomen van Parkinson zich openbaren.

Dubayova onderstreept dat haar resultaten moeten worden geverifieerd in grotere onderzoeken. Rekening houden met persoonlijkheidskenmerken en de stemming van patiënten zal volgens haar echter hoe dan ook resulteren in effectievere interventies.

Tatiana Dubayova (Slowakije, 1975) deed haar onderzoek bij de afdeling Sociale Geneeskunde van het UMCG. Dubayova werkt nu als docent aan de universiteit van Presov in Slowakije.

Promotiegegevens
Promotie: mw. T. Dubayova, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Proefschrift: Parkinsons’s disease. Psychological determinants of quality of life
Promotor(s): prof.dr. J.W. Groothoff
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 6 december 2010

Plaats een reactie