Kiezers willen verplichte doelen voor schone energie

Een forse meerderheid van de Nederlandse kiezers, inclusief die van regeringspartijen VVD en PvdA, wil verplichte doelen voor het opwekken van schone energie en energiebesparing. Ze vinden ook dat Nederland koploper moet worden in schone energie. Dat blijkt uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van Greenpeace.

Afhankelijkheid
Groene oplossingen zijn veel populairder om in de EU minder afhankelijk te worden van Russisch gas dan kernenergie, schaliegas of kolen. Op zondag 21 september 2014 vindt in New York en vele andere wereldsteden, waaronder onze hoofdstad, de People’s Climate March plaats. “Een perfecte gelegenheid om in Amsterdam aan ons kabinet te laten zien en horen dat Nederland voor 2030 een andere richting op wil dan het kabinet Rutte-II”, merkt campagneleider Joris Wijnhoven op.

Uit het onderzoek van TNS NIPO blijkt dat slechts een derde van de Nederlandse stemmers kiest voor import van energie uit landen als Noorwegen, VS en Noord-Afrika. Het kabinet zet hier juist sterk op in. Een kleine minderheid ziet nog wel iets in kernenergie. Schaliegas en steenkool krijgen de handen van de kiezers niet op elkaar.

“Nederlanders willen harde doelen en schone oplossingen om minder afhankelijk te worden van Rusland”, reageert Wijnhoven van Greenpeace. “Maar ons kabinet wil zich aan geen van deze duidelijk uitgesproken wensen committeren.” Opvallend is dat de kiezers van D66 van de grote partijen het meest vooruitstrevend denken over duurzame energiedoelen.

klimaatdemonstratie
De wereldwijde People’s Climate March moet volgens de organisatoren de grootste klimaatdemonstratie ooit worden. TNS NIPO deed in opdracht van Greenpeace voorafgaand aan deze mars een representatieve steekproef (n=1089) onder de Nederlandse kiezers over een aantal energievraagstukken. De belangrijkste uitkomsten:

  • 76% vindt meer investeren in alternatieve, duurzame energiebronnen zoals wind, zon en/of planten(resten) een uitstekende optie om minder gas uit Rusland te hoeven importeren. Ook de kiezers van de coalitiepartijen vinden dat: 71% van de VVD-achterban en 82% van de PvdA-stemmers.
  • 45% ziet energiebesparing als goed alternatief (39% VVD, 52% PvdA).
  • 30% wil ook nog wel gas importeren uit Noord-Afrika, VS en Centraal-Azië. 15% voelt nog voor kernenergie als alternatief, 6% voor schaliegas, 3% voor steenkool en slechts 3% vindt het niet nodig minder gas uit Rusland te importeren.
  • 66% onderschrijft de stelling dat Nederland één van de EU-lidstaten moet worden die procentueel de meeste schone energie opwekken. Bij de VVD steunt 61% de stelling, bij de PvdA 75%. Op dit moment behoort Nederland nog tot de top 4 van slechtste presteerders.
  • 69% vindt het een goede zaak dat elke lidstaat van de EU ook voor de langere termijn verplicht wordt een bepaalde hoeveelheid schone energie op te wekken. Ook 66% van de VVD kiezers vindt dat, net als 78% van de PvdA-achterban.
  • 70% vindt het een goede zaak dat elke lidstaat van de EU verplicht wordt maatregelen te nemen om energie te besparen in industrie, gebouwen en het verkeer. 65% van de VVD kiezers steunt dat, net als 80% van de PvdA kiezers.

klimaat- en energiedoelen
Deze maand spreekt de Tweede Kamer over de Nederlandse inzet bij de EU-onderhandelingen voor de klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030. Greenpeace bepleit bindende afspraken: 55% minder CO2, 45% schone energie en 40% energiebesparing. De Europese Commissie houdt het op 40% minder CO2, 27% groene energie en 30% energiebesparing. De laatste twee doelen wil de commissie niet bindend maken en de Nederlandse regering steunt die lijn.

“Maar de Tweede Kamer heeft eerder laten doorschemeren de inzet van het kabinet te slap te vinden”, vult Joris Wijnhoven aan. “Zeker de crisis rond de Oekraïne maakt evident dat het kabinet tot een scherpere inzet gedwongen moet worden.”

Plaats een reactie