Kidshouse Floriade kan na gebruik zo op de composthoop

Door samen met kinderen van een basisschool van aardappels bioplastic te maken heeft minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw & Innovatie) maandag 4 juni 2012 het Biobased Kidshouse op de Floriade geopend. Het huis staat op het terrein van het Rijkspaviljoen My Green World en bestaat volledig uit innovatieve, groene bouwmaterialen.

Rabobank Floriade 2012 – Compilatiefilm

Composthoop
“Het Kidshouse is een mooi voorbeeld van innovatief gebruik van producten. Alle bouwmaterialen zijn groen en met hulp van moderne technologie geproduceerd, en zijn volledig recyclebaar,” aldus Verhagen. Omdat het huis volledig recyclebaar is kan het als het versleten is bij wijze van spreke zo op de composthoop. Het Kidshouse gaat overigens niet op de composthoop. Na de Floriade wordt het voor educatieve doeleinden op andere plaatsen neergezet.

Geperst stro
Het Kidshouse is een voorbeeld van biobased bouwen. Doordat de onderdelen recyclebaar zijn is er minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en neemt de hoeveelheid afval af. De wanden van het huisje bestaan uit geperst stro en de dakbedekking is gemaakt van plantaardige oliën. De stopcontacten zijn gemaakt van bioplastic op basis van aardappelschillen. In het huis kunnen kinderen spelen, maar leren ze ook over het ontstaan van aardolie en de alternatieven daarvoor. Ook wordt met een speelse presentatie duidelijk gemaakt hoe bioplastic wordt gemaakt.

Biobased materialengids
Verhagen nam na de opening ook een catalogus van Wageningen UR in ontvangst met hierin alle biobased bouwmaterialen. In de gids vinden bouwondernemers een overzicht van leveranciers van grondstoffen en materialen en producten op gebied van biobased bouwen.

Wereldtentoonstelling tuinbouw
De Floriade is een wereldtentoonstelling voor de tuinbouw, die iedere 10 jaar in Nederland wordt gehouden. Van 5 april tot en met 7 oktober 2012 is de Floriade in Venlo. De Rijksoverheid wil de Floriade benutten om de economisch belangrijke tuinbouwsector nationaal en internationaal onder de aandacht te brengen.

Plaats een reactie