Keurmerk voor pgb-bureaus gelanceerd

0
797

Het persoonsgebonden budget ligt in Den Haag onder vuur. Eén van de onderliggende oorzaken is de vermeende fraudegevoeligheid. De ervaring leert dat als er al fraude voorkomt dit nauwelijks gezocht hoeft te worden bij de individuele budgethouder, maar bij de pgb-bureaus. Enkele foute voorbeelden zijn de afgelopen jaren met veel tamtam in de media naar voren gebracht. Voor Per Saldo, vereniging van budgethouders, was dit reden om samen met het Keurmerkinstituut een Keurmerk voor pgb-bureaus te ontwikkelen.

Het Keurmerk wordt donderdag, 8 september 2011, overhandigd aan Marcelis Boereboom, directeur-generaal Langdurige Zorg van het ministerie van VWS. Ook krijgt het allereerst gecertificeerde bureau het Keurmerk uitgereikt.

Solide pgb
Bij de keuze voor een pgb komt er heel wat kijken. De meeste houders van een pgb kunnen de veelheid aan handelingen zelf verrichten – ondersteund door een budgethoudersvereniging als Per Saldo – maar een deel heeft behoefte aan een steuntje in de rug. Zij maken daarom gebruik van pgb-bemiddelingsbureaus, voor advies bij bijvoorbeeld de (her)indicatie van een pgb, bemiddeling bij het aannemen van hun zorgverleners of voor het beheer en de verantwoording van het budget. Daar zijn budgethouders in het verleden de boot mee ingegaan, doordat hun bureau hun pgb niet besteedde aan waar het voor bestemd was.

Om dergelijke ongewenste praktijken te voorkomen, heeft Per Saldo zich hard gemaakt voor een keurmerk voor pgb-bemiddelingsbureaus. In de aanloop naar het officiële Keurmerk dat nu wordt ingevoerd, is er in 2009 een gedragscode gemaakt. Aansluitend bij de criteria van deze gedragscode is het Keurmerk voor Pgb-bureaus ontwikkeld, met een eisenpakket waaraan ieder bureau dat het Keurmerk wil krijgen, moet voldoen. Het Keurmerk is per 1 januari 2012 verplicht.

Houvast bij het kiezen van hulpverleners
Een andere manier om het pgb meer solide te maken is om budgethouders een hulpmiddel te bieden bij het kiezen van een zorgverlener.Budgethouders zijn namelijk zélf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg, hulp en begeleiding die zij inkopen met een persoonsgebonden budget. Dat is geen geringe opgave.

Om goed te kunnen kiezen hebben mensen informatie nodig op basis waarvan zij een persoonlijke keuze kunnen maken; kwaliteit is een subjectief begrip, wat voor de een goede kwaliteit is kan voor iemand anders minder goede kwaliteit zijn.

Om die reden heeft Per Saldo een beoordelingsinstrument gemaakt dat geplaatst is op www.persaldohulpgids.nl, hét overzicht van professionele aanbieders van pgb-zorg en begeleiding in heel Nederland.

Op Persaldohulpgids.nl kunnen budgethouders hun zorgverlener beoordelen waardoor andere zorgzoekers vooraf een betere inschatting kunnen maken of de betreffende zorgverlener aansluit bij zijn of haar wensen. Zo wordt de pgb-zorgmarkt transparanter; budgethouders weten van tevoren wat ze van welke aanbieder kunnen verwachten.

Presentatie Nieuwpoort
De bijeenkomst waarop het Keurmerk en het beoordelingssysteem worden gelanceerd, wordt geleid door Ruud Koolen, hoofdredacteur van Skipr.
– Plaats: Nieuwspoort Den Haag
– Tijd: 9.00 tot 10.00 uur

Sprekers
– Aline Saers, directeur Per Saldo
– Willem van Weperen, directeur Keurmerkinstituut
– Wilma Wind, directeur van de NPCF
– Pieter Hasekamp, directeur Zorgverzekeraars Nederland.