Keurmerk Uitvaartzorg een groot succes: al 120 keurmerkhouders

Onder grote belangstelling van de Nederlandse uitvaartbranche ontvingen op 13 oktober 2010 21 uitvaartondernemers het certificaat van het Keurmerk Uitvaartzorg. Inmiddels zijn al 120 ondernemingen in het bezit van het Keurmerk. Samen verzorgen zij ruim 80% van alle uitvaarten in Nederland.

Dat betekent dat het Keurmerk Uitvaartzorg sinds de oprichting in 2007 een spectaculaire groei heeft doorgemaakt. Het Keurmerk heeft een landelijke dekkingsgraad en wil bereiken dat de Nederlandse consument het Keurmerk als voorwaarde stelt bij de keuze voor een uitvaartverzorger.

De uitreiking vond plaats tijdens de jaarlijkse keurmerkdag, die dit jaar plaatsvond bij Yarden Uitvaartzorg in Utrecht. De nieuwe keurmerkhouders ontvingen het certificaat uit handen van de voorzitter van de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg, de heer Meij.

Jaarlijkse Keurmerkdag

De jaarlijkse bijeenkomst van het Keurmerk Uitvaartzorg werd opgeluisterd door een presentatie van de heer Morren over zijn onderzoek naar edele metalen in crematieresten. Naar aanleiding van berichten in de media (2009) over misstanden in het Crematorium Neurenberg (Duitsland) heeft de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de Nederlandse situatie. Uit het onderzoek is gebleken dat het inzamelen, de verwerking en de financiële afhandeling in Nederland op een correcte wijze plaatsvindt. Morren, die voor zijn onderzoek ook rapporten van TNO en de Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (NMT) heeft gebruikt, concludeert dat er in Nederland een gewicht van circa 1,5 gram per overledene verwacht zou kunnen worden. Van sieraden blijft nauwelijks iets herkenbaars over.

Over het Keurmerk Uitvaartzorg
Het Keurmerk Uitvaartzorg is in maart 2007 in het leven geroepen. De aanleiding was om de branche in het algemeen en het werk van de uitvaartondernemers in het bijzonder een impuls in transparantie en betrouwbaarheid te geven, door een jaarlijkse objectieve externe toetsing voor de klanten. Alleen als op alle punten wordt voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen ten aanzien van de uitvaartzorg, wordt het Keurmerk toegekend.

Het beschermen van de consument – (potentiële) opdrachtgever van een uitvaart – is het hoofddoel van het Keurmerk Uitvaartzorg. Consumenten moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de uitvaartverzorging. Een keurmerkhouder werkt met zes inzichtelijke zekerheden: heldere afspraken over uitvoering; transparante kostenbegroting; goede organisatie van de uitvaart; bekwaam personeel; doelmatige klachtenafhandeling; en onderzoek naar klanttevredenheid.

Het Keurmerk omvat alle uitvaartverzorgende werkzaamheden: van direct na een overlijdensmelding tot en met de financiële afwikkeling en eventuele reacties na de uitvaart. De voordelen voor de consument zijn de zekerheden zoals verwoord in de zes keurmerkeisen: gewaarborgde kwaliteit, dus geen zorgen. Het Keurmerk Uitvaartzorg is een erkend keurmerk met vermelding op www.ConsuWijzer.nl.

Voor het complete overzicht van gecertificeerde uitvaartondernemingen kunt u kijken op www.keurmerkuitvaartzorg.nl

Plaats een reactie