‘Keurmeesters’ HKZ tevreden over kwaliteit ouderenzorg in Saxenburgh Groep

De auditoren (keurmeesters) van het HKZ Keurmerkinstituut waren tevreden over wat ze in november aantroffen op de verschillende zorglocaties van de Saxenburgh Groep. Elk jaar vindt toetsing plaats om te bepalen of een organisatie nog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Het resultaat van het bezoek is, dat de ouderenzorg van de Saxenburgh Groep ook in 2011 het HKZ kwaliteitskeurmerk mag blijven voeren. De zorglocaties van de Saxenburgh Groep zijn sinds 2008 in het bezit van dit keurmerk.

Op 23 november jl. vond de controle-audit plaats. ‘Ieder jaar toch weer een spannend moment’, aldus Anita Pieterman, kwaliteitsfunctionaris van de Saxenburgh Groep. ‘Met het behalen van een kwaliteitskeurmerk begint het pas. Het is niet vanzelfsprekend dat elk jaar het keurmerk verlengd wordt. We zijn dan ook ontzettend trots dat de externe auditoren zo tevreden waren over wat ze aantroffen op de verschillende zorglocaties van de Saxenburgh Groep’.

Lat hoog
De Saxenburgh Groep heeft kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel. De organisatie werkt continue aan verbetering. Zo wordt gewerkt met verschillende registraties en metingen om te kunnen beoordelen of de cliënten tevreden zijn over de geboden zorg. Per kwartaal verschijnen er rapportages waaruit blijkt op welke velden zo nodig bijsturing moet plaatsvinden. ‘Het vergt veel energie en inzet van alle medewerkers om steeds maar weer open te staan voor verbeteringen. We leggen de lat zelf heel hoog en zijn niet snel tevreden. Het management stuurt en coacht, maar het zijn de medewerkers die de daadwerkelijke kwaliteit van de zorg- en dienstverlening leveren op de werkvloer, aldus de kwaliteitsfunctionaris.’

Interne auditoren
Om grip te houden op het werken aan kwaliteit zijn er interne auditoren aangesteld. Dit zijn eigen medewerkers die zijn opgeleid om de organisatie zelf te toetsen aan de kwaliteitseisen en eventuele verbeterpunten in kaart te brengen. De Saxenburgh Groep beschikt over 35 enthousiaste interne auditoren.

Veiligheid
Naast een bezoek van de externe auditoren van het Keurmerkinstituut werd in november in de Saxenburgh Groep ook aandacht besteed aan de week van de veiligheid. Veiligheid is een belangrijk onderdeel van kwaliteit. ‘Kwaliteit en veiligheid hebben alles te maken met het bewust werken van en door zorgverleners’, aldus Anita Pieterman. Zo was er aandacht voor medicatieveiligheid, veiligheid van hulpmiddelen en veiligheid op de locaties.

Al met al gebeurt er dus veel in de Saxenburgh Groep op het gebied van kwaliteit. ‘Kwaliteit en veiligheid blijven voorop staan bij alle ontwikkelingen die worden ingezet’, aldus Harm Potze, directeur Care (ouderenzorg) van de Saxenburgh Groep. ‘Het is dan ook mooi om te horen dat we het HKZ-keurmerk mogen behouden en dus ook waard zijn. Het bevestigt dat we kwaliteit van zorg leveren op al onze locaties. Daar mogen onze cliënten op rekenen. We zijn trots op alle medewerkers die hiervoor zorgdragen, elke dag maar weer en met veel enthousiasme’.

Plaats een reactie