Keuringen UWV van mensen met CVS in grote lijnen in orde

De manier waarop UWV mensen met het chronische vermoeidheidssyndroom (CVS) keurt, is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en met wat binnen de verzekeringsgeneeskunde gebruikelijk is. Het aantal klachten en bezwaar- en beroepszaken over deze keuringen is gemiddeld niet hoger dan bij andere arbeidsgeneeskundige keuringen. Ook de uitkomsten van deze procedures wijken niet af van het gemiddelde.

In de Tweede Kamer zijn kritische vragen gesteld over de manier waarop UWV mensen met een chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) keurt. Daarop heeft de minister van SZW de Inspectie Werk en Inkomen gevraagd hiernaar onderzoek te doen. IWI deed onder meer onderzoek op verschillende UWV-kantoren en sprak met deskundigen onder wie keuringsartsen, cliënten van UWV en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties.

Bij het onderzoek stond de verzekeringsgeneeskundige kant centraal. Het is moeilijk om te beoordelen in hoeverre iemand met chronische vermoeidheidsklachten in staat is om te werken. Bij zo’n beoordeling gaat het om een individuele inschatting van mogelijkheden, toegesneden op de specifieke situatie van de individuele cliënt. Daarbij is enige ruimte voor verschillen in beoordeling onvermijdelijk.

Om de kwaliteit en eenduidigheid van de keuringen te waarborgen, moeten de keuringsartsen van UWV gebruikmaken van het protocol CVS. In een aantal gevallen mogen ze daar wel – mits goed onderbouwd – van afwijken. Zowel verzekeringsartsen als cliënten hebben kritiek op dit protocol.

IWI constateert dat er binnen UWV verschillen in opvatting bestaan over de bruikbaarheid en toepasbaarheid van het protocol CVS. Interne uitwisseling van werkwijzen en opvattingen tussen vestigingen kan er aan bijdragen deze verschillen te verkleinen. Verder kan een actualisering van het protocol CVS bijdragen aan een uniforme uitvoering.

2 gedachten over “Keuringen UWV van mensen met CVS in grote lijnen in orde”

 1. Uit vertrouwbare uwv bron is medegedeeld dat uwv artsen onderling afgesproken hebben cvs niet te accepteren. Hierdoor krijgen mensen met de diagnose cvs niet het gene waar ze recht op hebben. Ze mankeren geestelijk iets en het is niet te zien op het moment dat ze aanwezig zijn voor een keuring. Feiten moeten er zijn, ondanks artsen zelf niet binnen 1 dag cvs kunnen concluderen maar pas na maanden, zie hiervoor de regels tav cvs. Ondanks dat is de uitspraak van de rechter dat het uwv zelf mag zeggen wat men mankeert. Zo worden er valse uitspraken gemaakt als borderline patienten en andere geestelijke gezondheids problemen. CVS patienten worden dus niet gekeurd naar de richtlijnen van CVS zoals het moet, daar de uwv artsen CVS zelf niet willen opnemen in hun eigen diagnoses en protocollen ondanks artsen dit wel bevestigen naar het uwv als diagnoses. Bewijzen op papier, onderzoekingen extra op papier wijzen zij af. Immers zijn deze testen door iedereen extra te beinvloeden.

  Beantwoorden
 2. Het probleem is dat de UWV artsen niet eens de diagnose fibromyalgie/cvs trefzeker kunnen stellen en dus ook niet kunnen controleren of uitsluiten. Het ontbreekt hen aan deskundige kennis. Hierdoor krijgen duizenden patienten een wetenschappelijk klinkend label opgeplakt. Die labels geven eigenlijk de onmacht en een mening weer.
  De wanhopige lijder wordt daarmee onrecht aangedaan.
  De afgelopen jaren is er een steeds betere diagnostiek gekomen en een causale behandeling. De eerste genezen (Fibromyalgie/CVS WAO-er heeft zich mbv een procedure 100% arbeidsgeschikt laten verklaren. En werkt na 23 jaar fulltime, zonder enig probleem.

  Zou men zich eens goed op de hoogte stellen dan behoeven al die FMS/CVS lijders op grond van wetenschappelijke bewezen kriteria en chirurgie niet meer bij het UWV te melden. Anders dan een tijdelijke ziektewet in verband met operaties op bij aanvang van de ziekte.

  Fibromyalgie ,CVS, ME zijn uit te sluiten op basis van verbeterde en trefzekere diagnostiek en de diagnostiek hoeft dus niet langer een punt van speculatie en strijd te zijn.
  Het CVZ en het UWV zouden er goed aan doen hier eens onderzoek naar te doen.

  Bronnen:
  http://www.fibromyalgie-vlaned.nl

  http://www.fibromyalgie-vlaned.nl/Fibro/Nieuws/Entries/2011/11/6_Een_doorbraak.htm

  http://www.fms-bauer.com/downloads/FrontierPerspV15Nr2_web.pdf

  http://www.fms-bauer.com/downloads/MYOFLYER-A4.pdf

  Beantwoorden

Plaats een reactie