Schaf keuring rijbewijs voor ADHD’ers af

De twee belangenverenigingen die opkomen voor kinderen en volwassenen met ADHD: oudervereniging Balans en Patiëntenvereniging Impuls – willen dat de keuring voor het rijbewijs voor mensen met ADHD wordt afgeschaft. Dat hebben zij minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat) en het Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) laten weten.

Balans en Impuls vinden het onaanvaardbaar dat mensen met ADHD die hiervoor medicatie gebruiken, gekeurd moeten worden om hun rijbewijs te krijgen. De twee belangenverenigingen vragen de minister en het CBR vandaag in een brief om deze keuring zo snel mogelijk af te schaffen. Daarnaast willen ze dat de herkeuring – iedere één tot drie jaar om het rijbewijs te behouden – ook afgeschaft moet worden. Tenslotte willen de twee belangenverenigingen dat mensen met ADHD die géén medicatie gebruiken, niet gekeurd en herkeurd hoeven te worden.

Want, met de keuring om je rijbewijs te halen en de steeds terugkerende herkeuringen, worden mensen met ADHD in onze samenleving gediscrimineerd. Als mensen met ADHD een rijbewijs krijgen, hebben zij bewezen dat zij veilig op de weg kunnen rijden. Niet alleen is de keuring en de steeds terugkerende herkeuring, die de ADHD’er zelf moet betalen, heel duur en vallen ze erg zwaar bij onze achterban, ze zijn ook nog eens discriminerend.

Het hebben van ADHD kan géén reden zijn voor herkeuring. ADHD is een stoornis waar mensen hun leven lang mee te kampen hebben: de bestuurder had deze stoornis dus ook tijdens zijn afrijden. En heeft hier niet ieder jaar of iedere drie jaar meer of minder last van. Daarnaast blijkt uit verschillend wetenschappelijk onderzoek dat mensen met ADHD die medicatie gebruiken hierdoor juist veel beter rijden. Een keuring vanwege het gebruik van deze medicijnen is dus onzinnig.

Wij staan in deze niet alleen: zelfs hoogleraar Psychiatrie Jan Buitelaar (in 2003 voorzitter van de Commissie Buitelaar) laat weten hier voorstander van te zijn.

Plaats een reactie