Ketenzorg is genoeg onderzocht: nu aan de slag

“Wetenschappers, kom uit je studeerkamers. Stop met het nog verder onderzoeken van modellen van ketenzorg. Ga jullie kennis toepassen. Professor Schrijvers, ga een zorgprogramma leiden. We moeten aan de slag: ketenzorg moet de gebruikelijke zorg worden en de gefractioneerde de uitzondering.” Woorden van deze strekking sprak de Duitser Helmuth Hildebrandt, die een veel omvattend zorgprogramma runt in het Zuid Duitse Kinzigtal.

Hij sprak deze woorden tijdens het afsluitende debat van het elfde internationale congres op 31 maart en 1 april 2011 op de Universiteit van Zuid Denemarken in de plaats Odense.

Aan dit congres namen zo’n 200 personen deel, afkomstig uit twintig landen. Het congres startte met drie overzichtlezingen, gebaseerd op prachtige, robuuste studies over ketenzorg bij COPD, hartfalen en een beroerte.

Deze overzichten leidden tot twee bevindingen. Ten eerste, de wetenschap is klaar voor grootschalige implementatie van ketenzorg in Europese landen. Ten tweede de ervaringen met de drie genoemde aandoeningen en met diabeteszorg zijn ook bruikbaar voor minder vaak optredende aandoeningen als cystic fibrosis, MS, ziekte van Parkinson en andere chronische ziekten.

Hoofdcomponenten van chronische zorg zijn multidisciplinaire richtlijnen, zelfmanagement bevordering, een geïntegreerd elektronisch patiëntendossier en een geschikt betaalsysteem, bijvoorbeeld een breed abonnementstarief of Keten DBC’s.

Tijdens workshops werden deze conclusies onderstreept. Er bleek een grote behoefte aan studies over verandermanagement, leiderschap en implementatie. Het duurt te lang voordat goede voorbeelden elders in de zorg worden benut.

Op vrijdag 1 juli 2011 organiseert het Julius Centrum een congres over chronische zorg in Nederland. Dat congres heeft de lange titel “Chronische Zorg: Recente nationale en internationale ontwikkelingen in onderzoek, projecten, bekostiging en beleid van ketenzorg en geïntegreerde zorg”. Ook daar is de slogan: we moeten aan de slag. Ketenzorg moet gebruikelijk worden en gefractioneerde zorg de uitzondering. Wil jij naar dit congres? Wil je in één dag op de hoogte raken van vele lokale, nationale en internationale en ziektebeeld gebonden ontwikkelingen? Surf dan naar www.unitzorginnovatie.nl klik door op ‘Aankomende congressen’, lees de prachtige brochure en meld je aan.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie