Ketenzorg breekt internationaal door

In 2011 verschijnen de resultaten van twee grote studies naar de effecten van geïntegreerde zorg. De eerste is een randomized clinical trial onder circa 30.000 chronische zieken die via het internet zorg, advies en educatie ontvangen. Deze studie richt zich op patiënten met COPD, hartfalen, CVA en dementie.

De tweede studie betreft de relatie tussen ziekenhuis en thuiszorg. Die gaat over de eerste drie groepen genoemde patiënten. De onderzoekspopulatie betreft tienduizenden patiënten in zes verschillende Europese landen. De onderzoeksopzet? Dat is een vergelijkende, prospectieve cohortstudie. Reeds nu vormen deze studies een doorbraak. Want tot nu toe vindt onderzoek naar geïntegreerd zorg niet op grote schaal en op robuuste wijze plaats.

Er zijn meer doorbraken te melden. In Singapore komen 800 Aziatische en Australische onderzoekers en beleidsmensen bijeen om te congresseren over ketenzorg. Dat gebeurt op 25 en 26 februari 2011. Het motto van het congres luidt: the sum is greater than its parts. (zie: www.aicconference.sg) Organisator is het Agency for Integrated Care (AIC), een groep die is voortgekomen uit het Europese International Network of Integrated Care(INIC), dat de afgelopen dagen in Finland haar tiende congres hield.

In Singapore staat de ketenzorg sinds een jaar hoog op de politieke agenda. Het is een doorbraak dat ook in Azië Europese ideeën over ketenzorg aanslaan. Hartverwarmend is het enthousiasme waarmee andere landen INIC-congressen voorbereiden. Die vinden plaats in Denemarken (2011), Italië (2012) en Singapore (2013). Al deze goede ontwikkelingen stimuleren ondergetekende om door te gaan met het stimuleren van ketenzorg en zorginnovatie.

Tien jaar geleden zijn 25 wetenschappers met mij begonnen in Almere om geïntegreerde zorg neer te zetten als derde beleidsoptie. De vraag is niet of er meer concurrentie in de zorg moet komen (optie 1). De vraag is evenmin of er meer overheidssturing moet komen (optie 2). De vraag is hoe we preventie en samenhang in de zorg kunnen terugbrengen (optie 3).

Op vrijdag 2 juli congresseren bijna 300 collega’s over recente ontwikkelingen in zorgprogramma’s, ketenzorg en geïntegreerde zorg in Nederland en elders ter wereld. Drie plenaire inleiders (Minister Klink, Kaiser permanente’s directeur zorginnovatie Paul Wallace en grondleggers van Duitse zorgprogramma’s Lutz Altenhoven en Evert Jan van Lente) openen het congres. Daarna vinden zo’n 20 workshops plaats over vele chronische aandoeningen en aspecten van ketenzorg.

Wil ook jij in één dag heel veel nieuwe kennis(sen) op doen? Wil je afloop van het congres om 16.00 uur kijken in een collegezaal naar de Oranje-wedstrijd in de kwart finale? Klik dan hier, lees de uitvoerige brochure en meld je aan.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie