Kerncentrale Borssele doorstaat stresstest

De kerncentrale Borssele is door exploitant EPZ getest op een combinatie van onwaarschijnlijke risico’s, zoals extreem weer, overstromingen, aardbevingen, stroomuitval en aanslagen. Deze stresstest wordt uitgevoerd bij alle 143 kerncentrales in de Europese Unie.

Goed bestand tegen risico’s
Volgens EPZ is de kerncentrale Borssele goed bestand tegen de onderzochte risico’s. Zo blijkt de kerncentrale bijvoorbeeld bestand tegen overstromingen van 8,55 meter. De ontwerp-eis is 7,3 meter. Tijdens de watersnoodramp van 1953 bereikte het water een maximale hoogte van 4,7 meter boven NAP.

Veiligheid
‘De eerste resultaten geven geen enkele aanleiding om te twijfelen aan de veiligheid van de kerncentrale Borssele,’ aldus minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). ‘Voor ik een definitieve conclusie trek, worden de uitvoering en de resultaten nog eens nagerekend. Bij veiligheid gaan we niet over één nacht ijs.’

Check stresstest
De Kernfysische Dienst (KFD), de onafhankelijke toezichthouder op nucleaire installaties in Nederland, voert de check op de stresstest uit. Daarna stuurt minister Verhagen de definitieve resultaten eind december aan de Europese Commissie en de Tweede Kamer.

Centrale nog veiliger maken
EPZ geeft in het rapport over de stresstest aan dat er boven de door de overheid gestelde veiligheidseisen mogelijkheden zijn om de centrale nog veiliger te maken. Daarom gaat EPZ op korte termijn onder andere de werkinstructies aanscherpen en extra pompen aanschaffen.

Minister Verhagen is positief over de voornemens van EPZ. ‘Als het gaat om veiligheid is er nooit reden achterover te gaan zitten. Daarom is het goed dat de stresstest is uitgevoerd.’ De exploitant van de kerncentrale is wettelijke verplicht maatregelen te nemen als nieuwe inzichten en ontwikkelingen met betrekking tot de veiligheid daartoe aanleiding geven.

Definitief rapport
De Europese Commissie brengt in juni 2012 definitief rapport uit. De EU-landen besluiten dan of er kerncentrales die moeten worden gesloten of waar maatregelen moeten worden genomen.