Kerk In Actie en Exodus starten project voor ex gedetineerden

Kerk in Actie en Exodus Nederland starten per 1 september 2011 een proefproject in de provincie Flevoland. Het project ‘Verbinden en Versterken’ heeft tot doel dat ex-gedetineerden die uit een gevangenis terugkeren in de samenleving beter en sneller in contact komen met het aanbod aan begeleiding vanuit kerken, maatschappelijke instellingen, burgerlijke gemeenten en vrijwilligersorganisaties.

Aanleiding tot het proefproject is de ervaring in Flevoland, maar ook elders in het land, dat de vraag naar en het aanbod voor begeleiding van ex-gedetineerden vaak niet goed op elkaar aansluiten. Dat kan ertoe leiden dat van de beschikbare inzet van vrijwilligers (uit kerken en vanuit andere organisaties en burgerlijke gemeenten) geen of onvoldoende gebruik wordt gemaakt, terwijl omgekeerd ex-gedetineerden onnodig ervaren dat ze er alleen voor staan.

Voor het project ‘Verbinden en Versterken’ financieren Kerk in Actie en Exodus, met financiële ondersteuning van de fondsen Stichting Rotterdam, Maatschappij van de Welstand en Skan de aanstelling van een coördinator/ onderzoeker.

Mevrouw Veerle Rooze is aangenomen in de functie van diaconaal pastor bij Exodus Nederland. Ze start haar werk op 1 september aanstaande. Mevrouw Rooze (1978) is theologe en deed eerder onder meer ervaring op in Leiderdorp, waar zij verantwoordelijk was voor het proces ‘Kerk in Beweging’. Recentelijk nam zij als assistent in opleiding (aio) aan de Protestantse Theologische Universiteit in Leiden deel aan meerdere onderzoeken, waaronder het onderzoek Ecclesiogenesis in New Housing Areas.

Doel is dat met de inzet van deze persoon een goede aansluiting ontstaat tussen alle betrokken partijen, zodat ex-gedetineerden, en desgewenst ook hun partners en/of kinderen directer kunnen worden ondersteund in hun behoeften.

Naast de genoemde organisaties werkt ook het protestants en rooms-katholiek justitiepastoraat en de organisatie Kerken met Stip mee in het project.

Plaats een reactie