Kenuwhuid.nl – Onderzoek naar kennis over huidveranderingen en risico’s

Maandag 3 oktober 2011 start het Erasmus MC een online enquête onder de Nederlandse bevolking naar hun kennis van huidveranderingen en risico’s op huidkanker. Het onderzoek wordt geleid door mr.dr. Ellen de Haas, dermatoloog en dr. Esther de Vries, epidemioloog. Iedere Nederlander kan eraan meedoen op de website www.kenuwhuid.nl.

Er worden onder andere foto’s van huidaandoeningen getoond, waarvan men kan aangeven hoe snel deze door een arts gecontroleerd zouden moeten worden. Bovendien willen de onderzoekers te weten komen in hoeverre de Nederlander op de hoogte is van de oorzaken van en de risico’s op huidkanker. Ook wordt gevraagd of ze hun huid wel eens controleren op verdachte veranderingen. Op basis van de resultaten kan men de voorlichting verbeteren over het ontdekken van vroege signalen van huidkanker.

Ellen de Haas benadrukt het belang van onderzoek ter voorkoming van huidkanker en onderzoek naar verbetering van de behandeling ervan. “Er is jarenlang voorlichting gegeven over veilig zonnen, maar hoe bewust gaan mensen om met hun grootste orgaan, de huid? Weet men bijvoorbeeld dat er verschillende oorzaken en vormen van huidkanker zijn en dat er meer is dan een veranderende moedervlek? Met de resultaten kunnen we onze voorlichting verbeteren en ontwikkelen. Want als we mensen op tijd behandelen, besparen we veel leed en ziektelast.”

Het aantal gevallen van huidkanker groeit explosief naar één op de zes Nederlanders. Esther de Vries: “We weten nu al dat het aantal mensen met huidkanker toeneemt, vanwege toegenomen risico’s maar ook in belangrijke mate vanwege de vergrijzing. Huidkanker komt vaak voor bij mensen op middelbare en oudere leeftijd, waarvan er steeds meer zijn in Nederland. UV-schade aan de huid die in de loop der jaren is opgebouwd manifesteert zich vaak op latere leeftijd in de vorm van huidkanker. In tegenstelling tot andere kankersoorten kun je vroege signalen van huidkanker eenvoudig zien. We willen weten of de Nederlander deze voortekenen ook herkent en er actie op onderneemt, voordat huidkanker zich ontwikkelt of zolang de huidtumoren nog in een vroeg stadium zijn.

Het onderzoek loopt tot eind van het jaar en wordt mede ondersteund door het Nationaal Huidfonds en de Stichting Melanoom. Het wordt financieel mogelijk gemaakt door LEO Pharma.

Plaats een reactie