Kennismaking met wijkgerichte aanpak in Enschede

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) brengt op maandag 7 januari 2013 een uitgebreid werkbezoek aan Enschede. Hij komt zich oriënteren op de Enschedese aanpak op het gebied van de jeugdzorg en in het bijzonder op de voorbereidingen in Enschede in het kader van de decentralisatie van de jeugdzorg. De gemeente wordt daarvoor vanaf 2015 verantwoordelijk.

Interview met wethouder Wallinga over de ‘transitie jeugdzorg’.

Decentralisatie jeugdzorg: de gemeente wordt verantwoordelijk
Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg voor jeugd en ouders, zowel bestuurlijk als financieel. Gemeenten worden hierdoor beter in staat gesteld om maatwerk te bieden, afgestemd op de lokale situatie en uitgaande van de mogelijkheden en de behoeften van de individuele jongeren en hun ouders. Het doel is makkelijker verbindingen te leggen tussen zorg, onderwijs, werk en inkomen, sport en veiligheid. De jeugdzorg moet effectiever en goedkoper worden.

Het Rijk werkt momenteel aan de nieuwe wet die vanaf 2015 de huidige Wet op de Jeugdzorg zal vervangen. In de voorbereiding op de decentralisatie werkt de gemeente samen met partners zoals de Provincie Overijssel en Menzis, andere gemeenten in regionaal of landelijk verband (G32, VNG), instellingen en jeugdigen / opvoeders aan het nieuwe stelsel.

Wijkteams: Dicht bij de burger en samen met partners
De gemeente streeft ernaar de jeugdzorg zo dicht mogelijk bij de jeugdige en zijn opvoeder(s) te organiseren en werkt met wijkteams. Bureau Jeugdzorg en MEE functioneren in Enschede al volledig als partner in die wijkteams. In die aanpak zijn de lijnen zo kort mogelijk met huisartsen, jeugdgezondheidszorg, scholen etc.

De gemeente is van mening dat de scheiding tussen ‘lichte’ en ‘zware’ zorg niet zo zwart-wit is. Ook de zwaardere taken als reclassering en voogdij wil de gemeente dichtbij organiseren, in een integrale gezinsaanpak. De gemeente verwacht dat dit meer effect oplevert en goedkoper is.

Gevarieerd programma
Op uitnodiging van het college van B&W maakt staatsecretaris Van Rijn kennis met de Enschedese aanpak en visie, waarbij ook de belangrijke partners van de gemeente als Bureau Jeugdzorg, de provincie, Menzis en de Raad voor de Kinderbescherming aanwezig zijn. ’s Middags bezoekt de staatssecretaris Medisch Centrum Eudokia waar hij onder meer in gesprek gaat met ouders, jeugdigen en huisartsen.

Plaats een reactie