Kennisbundels voor ROC-docenten Zorg & Welzijn

Samen met Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), Consument & Veiligheid en docenten heeft Vilans zorginhoudelijke kennisbundels ontwikkeld voor ROC-docenten Zorg & Welzijn. De bundels bevatten up-to-date kennis, methodieken en instrumenten over verschillende zorgthema’s.

Meer kennis, meer veiligheid
Vilans merkte tijdens de uitvoering van de verbetertrajecten van Zorg voor Beter dat zorgorganisaties een kloof ervaren tussen het huidige en het verwachtte niveau van nieuwe medewerkers die net van de opleiding komen. Docenten geven daarnaast aan dat zij vaak gebruik maken van verouderd lesmateriaal en stad en land afzoeken om up-to-date lesmateriaal te vinden. Met de kennisbundels kunnen docenten zorgen voor een betere aansluiting tussen onderwijs, praktijk en de Normen Verantwoorde Zorg. Het uiteindelijke doel: meer en betere kennis bij schoolverlaters en een veiliger zorg en welzijn van cliënt en medewerker.

Zes kennisbundels
In totaal gaat het om zes kennisbundels over de zorgthema’s:
incontinentie
eten en drinken
medicatieveiligheid
probleemgedrag
valpreventie
vrijheidsbeperking

De ontwikkeling van de kennisbundels is gefinancierd door ZonMw, vanuit het programma Zorg voor Beter. De kennisbundels zijn kosteloos digitaal beschikbaar.

Plaats een reactie