Kennis over genetische aanleg diabetes leidt niet tot fatalisme

Sociaal psycholoog Liesbeth Claassen onderzocht hoe mensen hun risico op diabetes en hart- en vaatziekten ervaren en er mee omgaan. Daarbij keek zij vooral naar de invloed van genetische informatie; gebaseerd op een positieve DNA test en/of ziekte familiegeschiedenis.

Claassen vond dat de vrees van sommige zorgverleners dat genetische risico informatie aanleiding geeft tot fatalistische reacties ongegrond is. Mensen met een positieve familiegeschiedenis van diabetes en hart- en vaatziekten ervaren weliswaar een hoger risico dan mensen zonder familiegeschiedenis maar zien in een gezonde leefstijl een even goede manier om het risico te verlagen.

Bovendien zeggen ze vaker een gezondere leefstijl te hebben dan mensen zonder familiegeschiedenis. Informatie over een familiair risico op ziekte werkt blijkbaar motiverend. Ook bleek uit haar onderzoek dat de meeste mensen wel weten wat de belangrijkste oorzaken en risicofactoren van diabetes en hart- en vaatziekten zijn, maar het hebben van een risicofactor (bijv. overgewicht) vaak niet zien als een verhoogd risico voor zichzelf.

Zorgverleners zouden het begrip van het persoonlijke risico kunnen verbeteren door duidelijker te zijn over de invloed van persoonlijke risicofactoren op het ontstaan van ziekten.

Promotiegegevens
Promovendus: E.A.M. Claassen
Titel proefschrift: The Risky Self. How people perceive and respond to being at risk for diabetes and cardiovascular disease; the role of genetic risk information and self-concept
Promotoren: prof.dr. D.R.M. Timmermans,prof.dr. Th.M. Marteau
Copromotor: dr. L. Henneman
Datum: 1 juni 2011, 15:45 tot 16:45 uur
Locatie: Aula Vrije Universiteit

Plaats een reactie