Kennemer Gasthuis start alcoholspreekuur voor jongeren en hun ouders

De afdeling kindergeneeskunde van het Kennemer Gasthuis is, samen met Brijder Jeugd, van start gegaan met een alcoholspreekuur voor jongeren. Dit spreekuur is bedoeld voor tieners die door overmatig alcoholgebruik in het ziekenhuis terecht zijn gekomen, én voor hun ouders. Tijdens het spreekuur komen zowel de medische als psychosociale aspecten van alcoholgebruik bij jongeren aan bod.

Kinderarts Anath Oren ziet het alcoholgebruik bij jongeren de laatste jaren flink toenemen. In het Kennemer Gasthuis zijn er in 2010 14 jongeren op de eerste hulp beland door overmatig alcoholgebruik. In 2011 waren dat er 22. Een flinke stijging en waarschijnlijk is dat slechts het topje van de ijsberg. Een zorgelijke ontwikkeling vindt Oren, want te veel alcohol is erg slecht voor de ontwikkeling van het jonge brein.

Onderzoek wijst uit dat alcoholgebruik bij jongeren onherstelbare schade oplevert, leidend tot lagere intelligentie, leerproblemen, concentratiestoornissen en geheugenproblematiek. Naarmate de hersenen onrijper zijn en de alcoholinname frequenter is, worden de schadelijke effecten van alcohol groter.

Daarnaast is er op lange termijn het risico op verslaving en bovendien brengt overmatig alcoholgebruik een acuut gevaar met zich mee. Oren: “We zien bijvoorbeeld regelmatig onderkoeling, lage bloeddruk, hartritmestoornissen en lage bloedsuikers. Een combinatie van deze zaken kan leiden tot bedreiging van de vitale functies waarvoor opname, soms zelfs op de intensive care, nodig is. En als iemand dan het ziekenhuis niet tijdig bereikt kan het zelfs fataal zijn.”

Alle jongeren die met een alcoholvergiftiging binnenkomen op de eerste hulp krijgen een vervolgafspraak op de poli kindergeneeskunde voor een tweede gesprek (in nuchtere toestand) met de ouders erbij. Tijdens dat gesprek zijn zowel de kinderarts als een preventiemedewerker van Brijder Jeugd aanwezig. Alcoholmisbruik is namelijk niet een zuiver medisch probleem.

Oren: ,,Als arts word je ermee geconfronteerd, maar je kunt het niet alleen oplossen. Het is vooral een maatschappelijk probleem. Een kind drinkt namelijk meestal niet alleen en alcoholgebruik is zeer geaccepteerd in onze maatschappij.’’ De kinderarts vertelt tijdens het gezamenlijke spreekuur over de lichamelijke gevolgen, zowel acuut als op de langere termijn, van drankgebruik op jonge leeftijd. De preventiemedewerker gaat in op de sociale aspecten en hoe de jongeren en hun ouders daar mee om kunnen gaan.

Het spreekuur is in eerste instantie bedoeld als vervolg voor jongeren die via de eerste hulp het ziekenhuis hebben bereikt. Maar ook ouders, waarvan het kind niet in het ziekenhuis terecht is gekomen maar die zich wel zorgen maken over zijn of haar alcoholgebruik, kunnen zich aanmelden voor het spreekuur. Aanmelden kan – met verwijzing van de huisarts – via de polikliniek kindergeneeskunde: 023-545 3070.

Plaats een reactie