Kennemer Gasthuis publiceert resultaten 2011

Het Kennemer Gasthuis heeft het jaarverslag over 2011 gepubliceerd. In dit jaarverslag gaat het ziekenhuis in op de financiële resultaten en op de ontwikkelingen die in 2011 hebben plaatsgevonden.

Financieel
De totale bedrijfsopbrengsten van het Kennemer Gasthuis zijn met 1,8% gestegen. Hiervan was 0,8% afkomstig van zorggerelateerde opbrengsten uit het A- en B-segment. De opbrengsten uit het A-segment, waarvoor budgetten zijn vastgesteld, daalden met 5,3% door grote kortingen vanuit de overheid. De opbrengsten uit het B-segment, waarvoor de prijs niet door de overheid wordt bepaald, stegen daarentegen 4,6%. Het ziekenhuis sloot het jaar positief af met een resultaat van 0,7 miljoen euro. Het eigen vermogen steeg licht ten opzichte van het vorige jaar, namelijk met 3,1%.

Opnames
In het KG zijn in 2011 25.373 patiënten opgenomen (2010: 24.681), een stijging van 2.8%. Het aantal dagen dat deze patiënten in het ziekenhuis verbleven is verminderd. Dit is een landelijke trend. Het aantal dagbehandelingen in het KG steeg in 2011 naar 24.253 (2010: 23.148) Het aantal eerste polikliniekbezoeken is eveneens licht gestegen naar 150.393 patiënten (2010: 149.042).

Personeel
Door besparingsprojecten en vacaturebeheersing was de instroom van medewerkers voor het eerst lager dan de uitstroom, waarmee het aantal medewerkers ook lager was: 2.721 medewerkers in totaal. Het aantal medisch specialisten bleef vrijwel gelijk. Het verzuim onder medewerkers was net als in 2010 4,1% tegenover 4,4% in 2009. Hiermee staat het ziekenhuis in de top 5 van laagste verzuim. In het jaarlijks medewerkertevredenheidonderzoek kreeg het ziekenhuis het rapportcijfer 7,1.

Veiligheid
Veiligheid was en is een belangrijk thema; zowel de veiligheid voor de patiënten als voor de medewerkers. In 2011 kampte het ziekenhuis met twee uitbraken van de bacterie Klebsiella ESBL. Voor de effectieve bestrijding hiervan kreeg het KG van de inspectie van de gezondheidszorg (IGZ) complimenten.

Protocollen en keurmerk
Op gebied van kwaliteit heeft het Kennemer Gasthuis gewerkt aan het structureren en stroomlijnen van het kwaliteitssysteem. Werken met protocollen heeft de hoogste prioriteit: uiteindelijk komt dit de zorg voor de patiënten ten goede. In 2012 hoopt het ziekenhuis dan ook geaccrediteerd te worden met het keurmerk van NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie Ziekenhuizen).

Samenwerking
In het maatschappelijk deel van het verslag gaat het ziekenhuis o.a. in op de stappen die zijn genomen ter voorbereiding op de mogelijke samenwerking met het Spaarne Ziekenhuis. Voor deze samenwerking moeten de ziekenhuizen een vergunning aanvragen bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Naar verwachting doet deze in september een uitspraak over het al dan niet mogen samenwerken. Kern van de voorgenomen samenwerking is kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing en behoud van een breed pallet aan kwalitatief goede zorg in de regio Kennemerland en de Haarlemmermeer.

U vindt het complete jaardocument zorg 2011 op www.kg.nl en op www.jaarverslagenzorg.nl.

Plaats een reactie