Kennemer Gasthuis optimaliseert prostaatkankerzorg

Het Kennemer Gasthuis in Haarlem start vandaag met een nieuw zorgpad voor prostaatkanker. Door multidisciplinaire samenwerking weten patiënten snel waar ze aan toe zijn en welke behandeling mogelijk is. Ook psychosociale zorg is in het zorgpad verwerkt.

Er is een tijdspad opgesteld waarin het eerste onderzoek al direct bij het eerste bezoek van de uroloog plaatsvindt. Ook eventuele aanvullende onderzoeken zijn opgenomen in de planning. Het streven is dat de patiënt binnen 2 weken na het eerste onderzoek weet wat de diagnose is en welke behandelingen er mogelijk zijn.
Voor de patiënt is het zeer belastend om te horen dat hij prostaatkanker heeft. Alle patiënten krijgen daarom extra begeleiding aangeboden door een speciaal hiervoor opgeleide verpleegkundige.

Deze verpleegkundige heeft een eerste gesprek met de patiënt na het slecht nieuwsgesprek en stemt verder met de patiënt af welke begeleiding deze in het ziekenhuis of thuis nodig heeft. De verpleegkundige is de eerste contactpersoon voor de patiënt tijdens de verdere behandeling en werkt zeer nauw samen met de behandelend uroloog.

Kwaliteitsnormen
Het nieuwe zorgpad voldoet aan de landelijke CBO-normen en de streefnormen organisatie oncologische zorg van het Integraal Kankercentrum Amsterdam en de kwaliteitseisen van de IGZ voor oncologische zorg.

In Nederland wordt per jaar bij circa 7.500 mannen prostaatkanker vastgesteld. Circa 75% van hen is 65 jaar of ouder. Prostaatkanker is dus vooral een ziekte van oudere mannen; het aantal gevallen neemt toe, met het stijgen van de leeftijd.

Eerder ontwikkelde het Kennemer Gasthuis zorgpaden voor o.a. borstkanker, longkanker, colonkanker, ovariumcarcinoom, endometriumcarcinoom en maagkanker.

Plaats een reactie