Kappers gaan voor een gezonde en veilige werkplek

Op vrijdag 31 januari 2014 is in sportschool SportCity in Bilthoven de vernieuwde Arbocatalogus Kappersbranche ondertekend.

Ondertekening Arbocatalogus Kappersbranche 2014

De ANKO, FNV Mooi en CNV Vakmensen hebben de afspraken over de aanpak van gezond werken in de kappersbranche hierin vastgelegd. Dankzij de nieuwe afspraken kunnen alle kappers in Nederland hun beroep op een gezonde en veilige manier uitoefenen.

Arbocatalogus voor iedereen in de branche
In de Arbocatalogus zijn oplossingen en preventieve maatregelen opgenomen om het werken in kapsalons gezond en veilig te houden. Richard Koffijberg, Vicevoorzitter ANKO: “Het is ontzettend belangrijk dat kappers hun werk veilig en gezond kunnen uitvoeren. Werken volgens de afspraken uit de Arbocatalogus draagt daar aan bij.” Wie werkt volgens de afspraken uit de Arbocatalogus voldoet aan de wet en loopt geen risico’s bij een controle van de Arbeidsinspectie. Ook kappersopleidingen en kappers zonder personeel moeten voldoen aan de gemaakte afspraken. Wel gelden er een paar uitzonderingen. Zo kan van een ambulante kapper bijvoorbeeld niet verlangd worden dat hij een pompstoel meeneemt.

Drie gezondheidsrisico’s
In de Arbocatalogus zijn drie gezondheidsrisico’s uitgewerkt: fysieke belasting (het voorkomen van klachten aan nek, schouders, polsen etc.), allergene belasting (bijvoorbeeld het voorkomen van kapperseczeem) en psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Onder PSA vallen gezondheidsrisico’s door agressie en geweld, pesten, intimidatie, discriminatie en werkdruk.

De Arbocatalogus voor de kappersbranche is na de ondertekening ter beoordeling aangeboden aan de Arbeidsinspectie. Na goedkeuring door de Arbeidsinspectie wordt de Risico Inventarisatie- & Evaluatie voor de kappersbranche aangepast.

Plaats een reactie