Kapper ZZP’ers tot stoppen gedwongen als Europese wetgeving doorgaat

Mocht de Europese raamovereenkomst voor de veiligheid en gezondheid voor kappers opgenomen worden in Europese Arbowetgeving dan worden ZZP’ers en ambulante kappers in de kappersbranche tot stoppen gedwongen. Het werken wordt hen onmogelijk gemaakt door onterechte wetgeving.

Hairstyle

Nu vragen de Europese sociale partners aan de Europese commissie deze overeenkomst in wetgeving om te zetten. In april van dit jaar hebben de Europese sociale partners voor de kappersbranche een raamovereenkomst ondertekend. FNV MOOI heeft tijdens de onderhandelingen keer op keer geprotesteerd tegen de overeenkomst omdat de overeenkomst voor alle werkenden moet gelden.

De ZZP’ers en alleen werkende kappers zijn anders. ZZP’ers hebben een andere arbeidsbelasting doordat er bijvoorbeeld sprake is van meer taakroulatie door het vaker reizen en extra rustmomenten of minder concentratie van schadelijke stoffen in de omgeving doordat er alleen gewerkt wordt. Dit kan in positieve zin bijdragen aan het gezond werken van de ZZP’er en/of ambulante kapper.

Als het nodig is maatregelen op te stellen voor deze groep werkenden dan zal er maatwerk geleverd moeten worden en zullen er alternatieven moeten worden aangeboden want voor de ambulante kapper, of deze werknemer of ZZP’er is, is het niet altijd mogelijk om aan maatregelen te voldoen omdat er bijvoorbeeld geen grote loodzware pompstoel vervoerd kan worden, anders dan met een vrachtwagen met laadbak. Een verbouwing voor een chemiehoek of wasunit in het huurhuis van de ZZP’er is meestal niet toegestaan. Ook de zware kappersfiets telkens meesjouwen naar de klant op 3 hoog, doet geen goed aan de gezondheid van de kapper.

In tegenstelling tot in de tijd van het Arbo convenant, is er geen termijn gesteld in deze overeenkomst om alleen werkende ZZP’ers gelegenheid te geven om hun werkplek anders in te richten. Werkgevers kregen bij het Arboconvenant in 2001 maar liefst 13 jaar om de nodige investeringen te kunnen spreiden, zij kregen bijvoorbeeld 13 jaar de tijd om hun pompstoel te vervangen. In tijden van crisis is het onacceptabel dat daar geen rekening mee wordt gehouden. Toch zijn er partijen die deze overeenkomst verplicht willen stellen, en het zelfs tot Europese wetgeving willen laten uitroepen. ZZP’ers lijken niet meer welkom, terwijl ze de snelst groeiende beroepsgroep zijn, professioneel en trots op hun vak.

Mocht de raamovereenkomst wetgeving worden, dan zal dit in de toekomst voor alle ZZP’ers mogelijk desastreus zijn. FNV MOOI, verwoed voorstander van gezond en veilig werken, roept alle andere partijen op i.v.m. de hierboven geschetste problemen deze raamovereenkomst uit het raam te gooien en te kiezen voor eerlijke kansen voor iedereen!

Plaats een reactie