Kanshebbers Waardevol Werk Award 2011 bekend

Uit meer dan 300 inzendingen voor de Waardevol Werk Award 2011 koos de jury zes kanshebbers die op 22 juni in aanmerking komen voor de award. Zij maken vanuit hun werk in de publieke sector een bijzonder verschil voor een ander of voor de samenleving als geheel. De jury die de twee uiteindelijke winnaars zal selecteren – een team en een individu – staat onder leiding van SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan. De overige juryleden zijn Edith Snoey, voorzitter Abvakabo FNV, Paul Loven, CFO PGGM en Peggy van Hemessen, activiteitenbegeleidster Verpleeghuis Oudshoorn en winnares van de Waardevol Werk Award 2010. De uitreiking vindt plaats tijdens een feestelijke avond in De Vorstin te Hilversum.

Met deze prijs vraagt Abvakabo FNV, de grootste belangenbehartiger van werknemers in de publieke sector, aandacht voor de waarde van het werk dat in de publieke sector dagelijks wordt verzet. Voor iedereen persoonlijk, maar ook voor de samenleving. Juist nu de publieke sector onder druk staat door allerlei bezuinigingen, vindt de bond dat deze werknemers wel wat meer waardering mogen krijgen voor hun werk. En dat die waardering er volop is, blijkt uit het aantal inzendingen. De zes kanshebbers zijn geselecteerd op hun betrokkenheid en inspirerende werk voor de ander, soms onder moeilijke omstandigheden, een hoge werkdruk of met beperkte middelen:

Individuen in willekeurige volgorde:

Hans Dielissen, docent Maatschappijleer aan het Oultremont College Drunen
Hans Dielissen is sinds 20 jaar verbonden aan het Oultremont College. Hij heeft al die jaren een actieve rol gespeeld in het betrekken van de publieke sector bij de school. Leerlingen weten dat de lessen van Hans contextrijk zijn en dat regelmatig hun medewerking gevraagd wordt voor tal van buitenles-activiteiten, zoals debatten met politici.

Achmed Marsou, sporthalbeheerder bij Sporthal Donderberg in Roermond
Achmed Marsou heeft de afgelopen jaren in zijn functie als sporthalbeheerder veel culturen dichter bij elkaar weten te brengen. Dit levert niet alleen wederzijds begrip en een goede verstandhouding op, maar bevordert ook de integratie in de samenleving. Door zijn positieve inzet en actieve bijdrage weet hij op een bescheiden doch doeltreffende wijze ‘bruggen te bouwen’ en brengt hij mensen bij elkaar.

Fokko Kool, ambtenaar bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Deze ambtenaar werkzaam op OCW heeft 12 jaar lang een zeer belangrijke rol gespeeld in het tot stand brengen van de kinderopvangsector in Nederland. Hij wordt getypeerd als onvermoeibaar, slim, geduldig en recht door zee. Fokko heeft zich ingezet voor de kwaliteit van de kinderopvang, zoals het uitzetten van gedegen onderzoek en investeringen in de verbetering van de pedagogische kwaliteit.

Teams in willekeurige volgorde:

Team Uit &Thuis van Lijn5 te Utrecht
Het team Uit&Thuis behandelt kinderen en gezinnen met ernstige problemen in de opvoeding én een lichte verstandelijke beperking. Hierin heeft het team het afgelopen jaar gepionierd omdat het hulp in de instelling én ambulante opvoedhulp in de thuissituatie combineert. Het nieuw samengestelde team heeft al in het eerste jaar van zijn bestaan een substantieel aantal gezinnen succesvol begeleid in het opnieuw vormgeven van de opvoedingsrelatie. Het werk dat dit team verricht is van belang omdat het ervoor zorgt dat kinderen (die het toch al moeilijk hebben) in hun eigen milieu kunnen opgroeien en dat de relatie tussen deze kinderen en hun ouders wordt ‘vlotgetrokken’.

Team FJPK van De Bascule te Sassenheim
De psychiatrisch patiënten die door de rechter zijn veroordeeld tot een behandelmaatregel worden niet meer in klinieken maar in Justitiële Jeugdinstellingen (JJI’s) geplaatst om leegstand in de JJI’ste verminderen. De genomineerden hebben zich belangeloos ingezet voor deze doelgroep, die intensieve psychiatrische zorg nodig heeft. Zij hebben zich hierbij stevig verzet tegen een log en bureaucratisch systeem (Justitie) om de belangen van deze kwetsbare groep jongeren op de kaart te zetten. Hun eigen belangen en carriereperspectieven hebben zij hierbij op het spel gezet. Zij hebben mensen gemobiliseerd, geïnspireerd en geactiveerd om deze vergeten doelgroep niet in de steek te laten.

Team Dialyse van het Scheper Ziekenhuis in Emmen
Dit team zet zich dag in dag uit in voor het welzijn van de dialysepatiënten die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Een aantal mensen van het team verzet heel veel werk om nieuwe ontwikkelingen, zoals nieuwe aanprik-technieken te introduceren en te implementeren. Naast de invoer van nachtelijke dialyse die een groot succes blijkt, zetten de werknemers zich ook in hun vrije tijd in voor de patiënten. Zo organiseren ze dagjes uit, geven ze voorlichting aan asielzoekers en plattelandsvrouwen en gaan ze graag mee op reis in hun vrije tijd.

Plaats een reactie