Kansen en grenzen in online contact met arts

Artsen vinden de aanwezigheid van een behandelrelatie nog steeds belangrijk bij online contact met patiënten. Dit blijkt uit een KNMG-ledenraadpleging. Artsen verwachten steeds meer online contact te krijgen, ook met collega’s, en hebben behoefte aan uitbreiding van de reikwijdte van de KNMG-richtlijn Online arts-patiënt contact.

Social Media
Social media geven iedereen de kans om online een gesprek te beginnen. Niet alleen patiënten doen dit, ook zorginstellingen en artsen benutten social media steeds meer voor onderlinge uitwisseling en contact met patiënten. Volgens de eerste Social Media Monitor Zorg van eind maart is ruim 75 procent van de Nederlandse zorgorganisaties, ziekenhuizen voorop, actief op social media. Vooral Hyves, Twitter en LinkedIn zijn populair. YouTube wordt nog weinig benut, wat volgens de Monitor een gemiste kans is nu 8.400.000 Nederlanders iedere maand YouTube bezoeken. Ziekenhuizen die dit kanaal actief benutten, plaatsen hier bijvoorbeeld filmpjes met algemene informatie over het ziekenhuis, specialismen, ziekte en behandelingen en over media-optredens.

Meer online
Ook artsen(praktijken) zijn steeds meer bezig met online toepassingen, zo laten bijvoorbeeld de praktijkvoorbeelden van artsen op de KNMG-site zien. Dus neemt ook de behoefte van artsen toe aan juridische richtlijnen bij online contact, zoals bleek uit een ledenpeiling en webconsultatie van de KNMG onder artsen. Een meerderheid van de 589 respondenten op de ledenpeiling (63 procent) heeft wel eens online contact met patiënten, vooral per e-mail en voor advies of consult. Artsen verwachten vooral met andere zorgverleners in de toekomst meer online contact te zullen hebben (89 procent), voor contact met patiënten blijft het percentage op 63 procent staan.

Behandelrelatie
De KNMG-richtlijn Online arts-patiënt contact benoemt voorwaarden bij online contact tussen artsen en patiënten. Deze geldt nu in online contact waarbij de arts een gericht advies geeft, farmacotherapie start of herhaalmedicatie voorschrijft. Als uitgangspunt voor online contact stelt de richtlijn dat er een bestaande behandelrelatie moet zijn, een voorwaarde die 72 procent van de respondenten nog steeds belangrijk vindt. Maar uitzonderingen zijn mogelijk.

Uitbreiding
Uit de ledenpeiling en de webconsultatie volgt dat een meerderheid van de respondenten de reikwijdte graag zouden uitbreiden naar:

– afspraken maken door patiënten,
– online arts-arts contact, en
– online contact met patiënten in het buitenland.

De KNMG past de richtlijn in de loop van 2011 aan om deze goed aan te laten sluiten bij de actuele eHealth ontwikkelingen. Want de impact van social media op de zorg zal alleen maar toenemen. En het biedt zorgverleners en instellingen een uitgelezen kans om te laten zien dat de zorg in staat is om informatie op een transparante en zo gelijkwaardig mogelijke manier te delen met patiënten en collega’s.

Plaats een reactie