Kans op matige smog door ozon houdt aan

Het RIVM verwacht dat er ook op vrijdag 27 juli 2012 matige smog door ozon zal zijn. De drempel van matige smog door ozon van 180 µg/m3 (microgram per kubieke meter) wordt vermoedelijk in de middag of aan het begin van de avond overschreden.

Op vrijdag is er op meer plaatsen in Nederland kans op matige smog, waarbij het zwaartepunt in het oosten lijkt te liggen.

Waarschijnlijk blijven de concentraties wel onder de drempel van ernstige smog door ozon van 240 µg /m3. Het is echter niet uitgesloten dat ook deze drempel lokaal wordt overschreden.

Vanaf zaterdag lijkt de kans op smog door ozon grotendeels voorbij.

Gezondheidseffecten en risicogroepen
Smog door ozon kan tot gezondheidsklachten leiden, vooral bij mensen met gevoelige luchtwegen, mensen die zich langdurig inspannen of sporten in de buitenlucht en mensen die extra gevoelig zijn voor ozon en kinderen. Naarmate de ozonconcentraties toenemen, zullen meer mensen hinder ondervinden. Dat is te merken aan irritatie van ogen, neus en keel, toename van luchtwegklachten zoals piepen, hoesten en kortademigheid, verergering van astma en afname van de longfunctie.

Door zich in de middag en vroege avond niet langdurig in de buitenlucht in te spannen en door binnen te blijven kunnen mensen voorkomen dat ze klachten krijgen of deze verminderen. In deze uren is de concentratie van ozon het hoogst. Bij klachten die niet meteen verklaarbaar zijn, wordt geadviseerd de huisarts of de regionale GGD te raadplegen.

Ontstaan van smog door ozon
Hoge ozonconcentraties ontstaan bij de aanwezigheid van grote hoeveelheden verontreinigende stoffen in de lucht. Dit is het geval als er weinig wind staat, meestal uit zuidoostelijke richting. Verontreinigende stoffen hopen zich dan op in de lucht. De vervuilende stoffen (stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen) worden onder invloed van zonlicht omgezet tot ozon. Hierdoor komen verhoogde ozonniveaus eigenlijk alleen in het voorjaar en in de zomer voor (zomersmog). In de andere seizoenen is de zonne-invloed te gering om ozon te laten ontstaan.

Mogelijke maatregelen om emissies te verminderen
Tijdelijke maatregelen in periodes van smog, zoals het stilleggen van het verkeer, hebben in Nederland nauwelijks effect op ozonconcentraties. Vermindering van smog door ozon is alleen mogelijk door het nemen van structurele maatregelen.

Meer informatie
– Afdeling communicatie van het RIVM tel. 030-274 2840.
– RIVM dossier: Smog
Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit

Plaats een reactie