Kans op cirrose neemt toe bij meer dan 2,5 glazen alcohol per dag

Uit een recent uitgevoerde overzichtsstudie blijkt dat er een drempelwaarde is waarboven het risico op het krijgen van cirrose pas toeneemt. Dit was tot dusver nog niet duidelijk. Bij meer dan 24 gram alcohol (= 2,5 standaardglas) per dag voor vrouwen en meer dan 36 gram (= 3,5 standaardglas) per dag voor mannen neemt het risico op het krijgen van cirrose toe. Er is dan sprake van een dosis-respons relatie.

Verder vonden de Canadese onderzoekers een groot verschil tussen het effect van matige alcoholconsumptie op het krijgen van cirrose versus op het overlijden ten gevolge van cirrose. Een verklaring hiervoor kan zijn dat wanneer er al sprake is van een leverziekte, de kans op overlijden flink toeneemt als men toch alcohol blijft drinken. De onderzoekers adviseren daarom dat mensen met symptomen van leverproblemen van welke aard dan ook beter helemaal geen alcoholhoudende drank meer zouden moeten consumeren.

Ook blijkt uit het onderzoek dat vrouwen bij eenzelfde consumptieniveau als mannen een groter risico op cirrose hebben dan mannen.

De onderzoekers kwamen tot deze conclusies op basis van de gegevens van zeventien studies die tussen 1980 en 2008 zijn uitgevoerd in diverse landen. Deze studies hadden betrekking op bijna 1,5 miljoen mensen, waarvan 3384 personen cirrose ontwikkelden.

Cirrose is een onomkeerbaar proces van omzetting van normaal werkende levercellen naar niet-functioneel littekenweefsel. Daardoor neemt de capaciteit van de lever af. De meest voorkomende oorzaak van cirrose in de westerse wereld is alcoholmisbruik maar er zijn ook diverse andere oorzaken, zoals hepatitis B en C. In de leeftijdsgroep van 45 tot 65 jaar is cirrose de derde doodsoorzaak, na hart- en vaatziekten en kanker. Bij ernstige cirrose is de enige behandeling een levertransplantatie.

Bron: Rehm J et al. Alcohol as a risk factor for liver cirrhosis: A systematic review and meta-analysis. Drug and Alcohol Review 2010; 29(4):437-445

Plaats een reactie