Meer kans op leukemie bij alcoholconsumptie tijdens zwangerschap

Kinderen waarvan de moeder tijdens de zwangerschap alcohol heeft gedronken, hebben in hun eerste levensjaren (0 – 4 jaar) een verhoogde kans op een vorm van bloedkanker die vrij zeldzaam is bij kinderen: acute myeloïde leukemie (AML).

Franse onderzoekers zetten de resultaten van alle tot nu toe beschikbare onderzoeken op een rij met betrekking tot alcoholconsumptie tijdens de zwangerschap en leukemie en analyseerde deze. Er bleken 21 relevante studies beschikbaar te zijn, waarin de kinderen van vrouwen die hadden gedronken tijdens de zwangerschap werden vergeleken met kinderen van vrouwen die niet hadden gedronken tijden de zwangerschap (case-controle studies).

Bij kinderen van de groep vrouwen die alchol had gedronken tijdens de zwangerschap bleek het aantal kinderen met AML 2,5 keer zo groot te zijn dan bij de groep vrouwen die tijdens de zwangerschap niet had gedronken. Er werden geen associaties gevonden met acute lymphatische leukemie (ALL), een vorm van leukemie die zich vaker voordoet bij kinderen (80%) dan AML (15-20%).

Op basis van de beschikbare onderzoeks gegevens was het helaas niet mogelijk om uitspraken te doen over het effect van de hoeveelheid alcohol die tijdens de zwangerschap werd geconsumeerd, het trimester van de zwangerschap waarin de alcohol is geconsumeerd en een eventuele veilige drempelwaarde. Ook kon er geen onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen alcoholhoudende drank. Met het bovenstaande is niet aangetoond dat er een causaal verband is. Om hierover meer duidelijkheid te krijgen zijn aanvullende studies nodig.

Op basis van de meta-analyse geven de onderzoekers aan dat het vermijden van alcoholconsumptie tijdens de zwangerschap een bijdrage kan leveren aan de reductie van het risico op AML bij jonge kinderen.

Bron: Latino-Martel P ea. Maternal alcohol consumption during pregnancy and risk of childhood leukemia: systematic review and meta-analysis. Cancer epidemiology, biomarkers and prevention 2010; 19(5):1238-1260

Plaats een reactie