Kankerpatiënten werken dankzij gift aan conditie

Dankzij de Stichting Vrienden van Siem, Stichting Dum Vivimus Vivamus en Van Heugten Engineering kan het Lievensberg ziekenhuis sinds kort een conditietraining aanbieden aan patiënten die in het ziekenhuis onder behandeling zijn voor kanker.

De meeste behandelingen tegen kanker hebben ook effect op de lichamelijke conditie van de patiënt. Door training onder leiding van een fysiotherapeut kan de patiënt tijdens de vaak zware behandelperiode aan zijn of haar lichamelijke conditie werken. Zorgverzekeraars vergoeden (nog) geen conditietraining voor kankerpatiënten. Dankzij giften kan het Lievensberg ziekenhuis toch een trainingsprogramma aanbieden. De patiënten worden hiervoor doorverwezen door de oncologen van interne geneeskunde.

Programma op maat
“De deelnemers krijgen iedere week, bijvoorkeur in een groep van maximaal zes personen, een programma op maat aangeboden. De oefeningen worden afgestemd op de conditie van de patiënt”, legt Justine Boonman, zorgmanager Revalidatie uit. “De training is gericht op mensen die nog volop in het behandeltraject zitten. Ze krijgen inzicht in wat zij nog allemaal kunnen: fietsen, wandelen, bepaalde oefeningen voor armen of benen. Het is de bedoeling dat de patiënten thuis verder gaan met wat zij hier leren. De trainingen vinden plaats in een oefenruimte van de afdeling revalidatie. De oefeningen worden verzorgd door één van onze fysiotherapeuten, die hiervoor extra uren werkt.” De Vrienden van Siem financiert deze extra uren gedurende het eerste jaar. Dankzij de giften van Dum Vivimus Vivamus en Van Heugten Engineering kan de conditietraining nu een jaar langer worden aangeboden.

”In Nederland is een wetenschappelijk onderzoek gestart naar het effect van deze conditietraining tijdens de behandelperiode”, gaat Boonman verder. “De eerste onderzoeksresultaten zijn positief, dus we hopen dat de training ooit een vast onderdeel wordt van het behandeltraject voor mensen met kanker.”

Justine Boonman benadrukt dat het programma niet valt binnen de huidige, multidisciplinaire vorm van Revalidatie. Het programma ‘Herstel en Balans’, dat wel onderdeel uitmaakt van revalidatie, is uitsluitend bedoeld voor patiënten die alle behandelingen al achter de rug hebben. “Het biedt de deelnemers een vast programma aan van drie maanden dat wordt gegeven door een behandelteam. Dit bestaat uit diverse therapeuten, een medisch psycholoog en een medisch maatschappelijk werker.”

Plaats een reactie