Kanker wereldwijd doodsoorzaak nummer 1

Kanker is inmiddels wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak met ruim 8,2 miljoen sterfgevallen per jaar.

Wereld Kanker Dag 2014

Dinsdag 4 februari 2014 het Wereld Kanker Dag en staat de wereld stil bij het feit dat kanker het grootste gezondheidsprobleem is waar we in onze generatie mee geconfronteerd worden. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds vraagt vandaag extra aandacht voor het belang en de noodzaak van preventie.

De Wereldgezondheidsorganisatie publiceert op dinsdag 4 februari 2014 het ‘World Cancer Report 2014’. Uit dit rapport blijkt dat het aantal nieuwe gevallen van kanker ten opzichte van 2008 wereldwijd met 11 procent is gestegen tot 14 miljoen gevallen per jaar. Het is zorgwekkend dat als er nu geen actie wordt ondernomen dit aantal fors zal blijven stijgen tot ruim 19 miljoen gevallen in het jaar 2025.

Volgens de meest recente cijfers zijn er in Nederland in 2011 ruim 100.000 nieuwe gevallen van kanker vastgesteld. In dat jaar overleden meer dan 43.000 Nederlanders aan kanker, waarvan een kwart jonger was dan 65 jaar.

Volgens experts is preventie de meest kosteneffectieve en duurzame maatregel om op lange termijn een verschil te maken in de strijd tegen kanker. Uit wetenschappelijk onderzoek van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds blijkt dat ruim een derde van de meest voorkomende gevallen van kanker kan worden voorkomen door een gezonde voeding en leefstijl.

In Nederland is er nog veel behoefte aan voorlichting. Uit een recente peiling blijkt dat twee derde van de Nederlanders denkt weinig invloed te hebben op het eigen risico op het krijgen van kanker. Op de vraag wat men denkt zelf te kunnen doen om het risico op kanker te verlagen, noemt 67 procent het stoppen met roken. Slechts 6 procent noemt het behouden van een gezond gewicht, terwijl dit (na niet roken) de belangrijkste maatregel is voor een lager risico op kanker. Op www.wcrf.nl/aanbevelingen staat meer informatie over de wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen voor het verlagen van het risico op kanker.

Het thema van Wereld Kanker Dag is dit jaar ‘Fabels en feiten over kanker’. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds steunt Wereld Kanker Dag samen met de Union for International Cancer Control (UICC), het grootste internationale netwerk van organisaties die kanker bestrijden, en vraagt aandacht voor het feit dat we zelf veel kunnen doen om het risico op kanker te verlagen.

Nadia Ameyah, directeur van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds: “Wereldwijd nemen mensen in steeds toenemende mate een westerse leefstijl over: hoge consumptie van alcohol, calorierijke voeding, weinig lichaamsbeweging en lange perioden van zittende activiteiten achter een scherm. Beleid en programma’s die mensen helpen bij het maken van gezonde keuzes in hun voeding en leefstijl zijn belangrijk voor de preventie van kanker. Dit vereist samenwerking van alle lagen in onze samenleving, zoals de overheid, de voedingsindustrie en gezondheidsorganisaties. Willen we de toename in het aantal gevallen van kanker tegengaan dan moet preventie prioriteit krijgen binnen de strijd tegen kanker. Dit moet complementair zijn aan vroege diagnose en effectieve behandeling.”