Kanker: van terminale naar chronische ziekte

‘In de toekomst zal kanker niet langer een terminale ziekte zijn. Het moet lukken om de ultieme bloedvatgroeiremmer te ontdekken, zodat kanker ‘slechts’ een chronische ziekte wordt.’ Dat is de overtuiging van prof.dr. Arjan Griffioen, hoogleraar in de angiogenese.

Angiogenese is het proces van de vorming van nieuwe bloedvaten. Omdat tumoren alleen kunnen groeien als zij via bloedvaten zuurstof en voedingsstoffen krijgen, kan een bloedvatgroeiremmer in theorie de tumorgroei stoppen. Angiogeneseremmers hebben de afgelopen vijf jaar dan ook een belangrijke plaats ingenomen bij de behandeling van patiënten met kanker. Vooralsnog hebben deze anti-kankermiddelen echter een beperkt succes. Een van de obstakels is het ontstaan van resistentie.

Toch is prof.dr. Griffioen ervan overtuigd dat bloedvatgroeiremmers de toekomst hebben in de strijd tegen kanker. Hij pleit er voor om een ándere strategie te hanteren bij het onderzoek naar angiogeneseremmers dan tot nu toe gebruikelijk was. Het onderzoek moet zich niet richten op het remmen van groeifactorsignalen van de veranderlijke kwaadaardige tumorcellen, maar op de stabiele eigenschappen van de endotheelcellen die de binnenbekleding van de bloedvaten vormen. De geneesmiddelen moeten een rechtstreeks effect hebben op de bloedvatcellen van de tumor, los van het grillige gedrag van de kwaadaardige tumorcellen. Op deze manier kan een therapie effectief zijn, zonder dat de tumorcellen agressiever worden, wat tot resistentie kan leiden.

In het Angiogenese Laboratorium van VU medisch centrum werken de onderzoekers al enkele jaren met deze strategie. Op moleculair biologisch niveau bestuderen zij verschillen tussen de endotheelcellen in tumoren en die in gezond weefsel. Er zijn al moleculen gevonden die bruikbaar zijn om een anti-kankertherapie tegen te richten. Een volgende stap is de ontwikkeling van geneesmiddelen. Een in het Angiogenese Laboratorium ontwikkeld nieuw geneesmiddel is bijna gereed voor eerste tests bij mensen. Voor meer informatie over het Angiogenese Laboratorium, kijk op www.angiogenesis.nl

Plaats een reactie