Kan de zorg goedkoper? Zo ja, hoe?

Is de zorg onnodig duur? Kan de zorg goedkoper en zo ja, hoe? De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) is benieuwd naar uw ervaring en mening. Daarom start de NPCF dinsdag 26 juli 2011 de meldactie ‘Zuinig met Zorg’ om zo in beeld te brengen in hoeverre mensen ervaringen hebben met ondoelmatige zorg. Misschien heeft u wel eens onnodige medicijnen of hulpmiddelen gekregen of moest u onnodig vaak terugkomen bij een arts of zijn er wel eens overbodige foto’s gemaakt.

De kosten van de gezondheidszorg stijgen ieder jaar. Dat komt onder andere doordat het aantal ouderen en chronisch zieken toeneemt. Om de stijgende kosten op te vangen vraagt de overheid een steeds grotere bijdrage van u. Onder andere door een hogere zorgpremie, meer eigen risico en eigen bijdragen te betalen. ‘Dan is het dus wel van belang dat het geld allemaal goed besteed wordt,’ zegt NPCF-directeur Wilna Wind. ‘En dat het niet weglekt naar overbodige zaken. Met deze meldactie willen we peilen in hoeverre mensen ervaren dat dat toch het geval is.’

De NPCF wil met de meldactie ook te weten komen hoe acceptabel mensen de zorgpremie vinden. Zijn mensen bereid om meer premie te gaan betalen, of hogere eigen bijdragen? Welke oplossingen zien mensen om de zorg betaalbaar te houden?

‘We hopen dat veel mensen hun ervaring melden,’zegt Wilna Wind. ‘Is de zorg onnodig duur? Kan de zorg van bijvoorbeeld huisartsen, ziekenhuizen en therapeuten efficiënter? Welke oplossingen hebben de voorkeur? Met de uitkomsten van deze meldactie kunnen wij er namens patiënten aan bijdragen om de zorg efficiënter te maken.’

Mensen kunnen hun ervaringen melden door de vragenlijst in te vullen op ConsumentendeZorg.nl. Op werkdagen kan er tussen 10.00 en 16.00 uur telefonisch contact worden opgenomen met het Meldpunt via 030 29 16 777. De meldactie eindigt op 28 augustus 2011. De resultaten worden enkele weken later bekend gemaakt.

Plaats een reactie