Kamervragen ove kinderoncologie

In Medisch Contact van deze week staan twee artikelen over kinderen met kanker. Kinderoncologen en georganiseerde ouders pleiten in het eerste artikel voor concentratie van de zorg aan deze kinderen in het Anthony van Leeuwenhoekhuis (AvL).

In het tweede artikel pleit oud AMC bestuursvoorzitter dr. Louise Gunning namens de Universitair Medische Centra (UMC’s) ook voor concentratie van deze zorg, vooralsnog in twee UMC’s en wellicht op lange termijn in één UMC.

Radio 1 besteedde op zaterdagmiddag 25 september aandacht aan dit verschil van mening. Dat gebeurde in het VPRO programma Argos. PvdA Tweede Kamerlid Eelco van der Veen en ondergetekende gingen onder leiding van Vrij Nederland redacteur Max van Weezel in op de kwestie. Van der Veen benadrukte dat de Nederlandse ziekenhuizen aan de vooravond staan van ingrijpende concentratie en herschikking van taken. De kinderoncologische casus is hiervan de eerste. Het is van belang om bij dit eerste precedent zorgvuldig te besluiten.

Ondergetekende was het eens met de concentratie, maar miste in het eerste artikel de specifieke argumentatie om voor het AvL te kiezen. Die keuze is niet vanzelfsprekend. In Rotterdam leveren de Daniël de Hoed Kliniek en het Emma kinderziekenhuis ook uitstekend werk. En in het VUmc heeft de arts Pinedo een geweldig oncologisch centrum van de grond gekregen. Wellicht bestaan er nog andere opties in den lande.

Tijdens de uitzending heb ik vier vragen geformuleerd waarop antwoord nodig is om specifiek voor welk centrum dan ook te kiezen:

1. Zijn de klinische uitkomsten, bijvoorbeeld overlevingskans van de kinderen, aldaar hoger dan elders?
2. Zijn de ervaringen van ouders en kinderen daar beter?
3. Zijn de ervaringen van professionals daar beter?
4. Is het zorggebruik en daardoor de kosten per behandeld kind lager?

Aan het einde van de Argos uitzending, die 45 minuten duurde, kondigde Van der Veen aan schriftelijke vragen te stellen aan minister Klink. Of de minister wil nagaan wat de selectiecriteria en –procedure waren die leidden tot de uitverkiezing van het AvL tot voorkeursziekenhuis van kinderoncologen en georganiseerde ouders.

Op 28 januari komt het Julius Centrum op haar zorgpadencongres terug op het vraagstuk van concentratie en spreiding van ziekenhuisdiensten. Vijftien goede voorbeelden van zorgpaden komen dan aan de orde aan de hand van de hierboven genoemde vier vragen. Deze zorgpaden leiden meestal tot kwaliteitswinst, tijdwinst en kostenverlaging. Een van de vragen tijdens het plenaire debat wordt, in welke mate concentratie van ziekenhuistaken noodzakelijk is voor het ontwerpen van zorgpaden. Op 28 januari, tijdens het congres, komt het Zorgpadenboek, voorbeelden van goede ziekenhuiszorg uit bij Uitgeverij Thoeris. Nieuwsbrieflezer, noteer alvast de datum van 28.1.2011.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie