Kalveren gestorven na eten vingerhoedskruid

Op een kalverbedrijf in Flevoland zijn eind oktober 69 kalveren (van een groep van 650) overleden na het eten van vingerhoedskruid. Uit onderzoek door de Gezondheidsdienst voor Dieren blijkt dat de kalveren het slachtoffer zijn geworden van een restpartij vingerhoedskruid (Digitalis purpurea) die vermengd met een partij peterselie aan de veehouder is geleverd. Bij consumptie is de plant giftig voor mens en dier. De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) heeft een strafrechtelijk onderzoek ingezet.

Onderzoek
Bij dit incident zijn meerdere bedrijven betrokken: het kalverbedrijf, het kruidenbedrijf waar de restproducten vandaan komen, een transporteur en een handelaar. Inspecteurs van de nVWA voeren het strafrechtelijk onderzoek uit.

Risico’s tussenhandel
Uit eerder onderzoek van de nVWA is al gebleken dat de tussenhandel van grondstoffen tot verwisseling van partijen kan leiden. Dit komt met name voor bij bedrijven die zowel diervoedergrondstoffen als andere grondstoffen (zoals mest, vergisting, afvalstoffen) verhandelen.

De nVWA voert in 2011 een toezichtsproject uit dat zich specifiek richt op diervoederstromen.

Meldplicht
In de Kaderwet diervoeders (artikel 32) is een meldplicht opgenomen. Dit houdt in dat degene die diervoeders produceert, verhandelt, onderzoekt of als voer aan dieren geeft, de nVWA direct op de hoogte stelt als hij constateert of vermoedt dat deze producten niet voldoen. Dit is bijvoorbeeld het geval als diervoeders de gezondheid van mens of dier, of het milieu in gevaar kunnen brengen. Ook moet deze persoon de nVWA mededelen welke maatregelen hij heeft getroffen om risico’s voor de gezondheid van mens of dier, of voor het milieu te voorkomen.

Vingerhoedskruid
Vingerhoedskruid is een tweejarige plant die niet alleen in de natuur groeit, maar ook veel in siertuinen wordt gebruikt. Alle delen van de plant zijn giftig bij inname; vooral de bladeren en zaden zijn zeer giftig. Ongelukken met deze plant komen weinig voor, omdat zij er voor consumptie niet aantrekkelijk uitziet en bitter smaakt. Vingerhoedskruid wordt gebruikt voor medicinale doeleinden.

Plaats een reactie