Kadaverdump van veulens, pony’s, schapen en biggen

De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) constateert dat er in de provincies Overijssel en Groningen sprake is van het stelselmatig dumpen van dode dieren. In de omgeving van Hardenberg, Ommen en Wierden zijn sinds begin april 2011 36 biggen- en varkenskadavers achtergelaten in natuurgebieden en bij parkeerplaatsen.

In de omgeving van Zuidhorn worden al geruime tijd kadavers van veulens, schapen en pony’s gedumpt in sloten, plassen en kanalen. De dumpingen zijn bij de nVWA gemeld door medehandhavers.

De nVWA heeft een grootschalig onderzoek ingesteld en wordt hierin bijgestaan door de Politie, gemeenten, provincies en Waterschappen.

Volksgezondheid
Kadavers van landbouwhuisdieren moeten ter destructie aangeboden worden aan het verwerkingsbedrijf Rendac. Het dumpen van kadavers brengt grote risico’s met zich mee op het gebied van dierziektenverspreiding en volksgezondheid. Daarnaast kost het de gemeenschap veel geld om de dieren op te ruimen en te laten verwerken.

Straf
Het is strafbaar om dierlijke bijproducten niet op voorgeschreven wijze te verwerken. Het illegaal dumpen van kadavers van landbouwhuisdieren valt hieronder en is strafbaar gesteld in de Wet op de Economische delicten. Het opzettelijk begaan van dit feit is een misdrijf waarop een gevangenisstraf van ten hoogste 6 jaren, een taakstraf of een geldboete tot €76.000 staat.

Tips en meldingen
Voor tips en meldingen kunt u terecht bij de meldkamer van de nVWA via telefoon (045) 546 62 30, via e-mail meldkamer@minlnv.nl of bij Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Plaats een reactie