Kabinet stimuleert duurzaam groeien, innoveren en concurreren

Om in de top vijf van kenniseconomieën in de wereld te blijven moet Nederland op een duurzame manier groeien, innoveren en concurreren. Minister Kamp van Economische Zaken (EZ) en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu (IenM) maakten donderdag 21 maart 2013 na de ministerraad duidelijk hoe het kabinet de groene groei verder gaat stimuleren.

“Nederland heeft alles in huis om de economische kansen van groene groei optimaal te benutten. We hebben een sterke kennisbasis, een bedrijfsleven met vele internationale koplopers en één van de beste logistieke netwerken van de wereld”, aldus minister Kamp van EZ.

Staatssecretaris Mansveld van I&M: “Groene groei levert dubbele winst op. Het is goed voor het milieu doordat we minder schaarse grondstoffen gebruiken en levert banen en welvaart op. We versterken onze concurrentiepositie én de kwaliteit van onze leefomgeving”.

Het kabinet wil het concurrentievermogen van Nederland versterken en tegelijkertijd de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie terugdringen. En Nederland wil in internationaal verband naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050 en een aandeel van zestien procent duurzame energie in 2020.

De ambitie creëert kansen op terreinen als drinkwater, schone lucht, schaarse grondstoffen en voedsel. Innovatieve ondernemers en bedrijven pakken die kansen en spelen met duurzame producten en diensten steeds meer in op de groeimarkten van de toekomst.

Stimuleren
Het kabinet gaat groene groei stimuleren door bijvoorbeeld wet- en regelgeving aan te passen omdat regels belemmerend kunnen werken voor groene innovaties of voor duurzaam handelen. Deze regels worden aangepakt en er komt meer ruimte voor experimenten in de omgevingswet. Ook het Nationaal energie-akkoord van de SER, doelen voor CO2 reductie in 2020/2030 en een aangepast afvalbeleid dragen bij aan groene groei.

Het kabinet werkt samen met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Het Centraal Bureau voor Statistiek houdt de voortgang van de groene groei ambitie in de gaten.

Plaats een reactie