0
487

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal een bijdrage leveren van € 15 miljoen aan de organisatie van de Jeugd Olympische Spelen van 2018. Het geld dat vrijkomt doordat Nederland is gestopt met de voorbereiding van de Olympische Spelen van 2028, zal de komende jaren gespaard worden ten behoeve van de Jeugd Olympische Spelen.

Naast het ministerie van VWS, zullen ook de gemeente Rotterdam, het NOC*NSF en private sponsoren bijdragen in de kosten van de organisatie. De totale begroting van het evenement is € 75,3 miljoen. Naast de bijdrage in de organisatie, stelt het ministerie zich garant voor 1/3 van een mogelijk tekort, met een maximum van € 5 miljoen.

Eind 2012 heeft de Stichting Youth Olympic Games Rotterdam 2018 een bid voor de organisatie van de Jeugd Olympische Spelen 2018 ingediend. De organisatie van dit evenement sluit aan bij de ambitie van dit kabinet om alle kinderen in Nederland aan het sporten te krijgen en jonge topsporters een podium te bieden om ook in Nederland te kunnen excelleren.

Op 4 juli 2013 zal het IOC beslissen welke kandidaat-stad de Spelen toegewezen krijgt. De overige kandidaten zijn Buenos Aires (Argentinië), Glasgow (Verenigd Koninkrijk), Guadalajara (Mexico) en Medellín (Colombia). casinospel