Kabinet maakt samenhangende zorg voor kwetsbare ouderen mogelijk

Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters, ondersteunt het plan van het kabinet Rutte II om onderdelen van de AWBZ die gericht zijn op behandeling en verpleging onder de Zorgverzekeringswet te laten vallen.

Verenso pleit er al jaren voor om de specialist ouderengeneeskunde via de Zorgverzekeringswet te financieren zodat hij de patiënt kan volgen daar waar de patiënt zorg nodig heeft.

Samenhangende zorg via de Zorgverzekeringswet
Het kabinet stelt in haar begrotingsvoorstellen dat zorg gericht op genezing of behoud van lichamelijke en geestelijke functies, wordt verleend vanuit de Zorgverzekeringswet. Om de samenhangende zorg vanuit de Zorgverzekeringswet te versterken, komen onderdelen van de AWBZ die gericht zijn op behandeling en verpleging onder de Zorgverzekeringswet. De meest kwetsbare mensen houden recht op een plaats in een zorginstelling die valt onder de kern-AWBZ.

Dit is precies wat Verenso voorstaat: laat de specialist ouderengeneeskunde de patiënt volgen. Het is al lang niet meer zo dat de patiënt van de specialist ouderengeneeskunde alleen maar in het verpleeghuis woont. Door de specialist ouderengeneeskunde via de Zorgverzekeringswet te financieren, kan hij in samenwerking met de huisarts adequate zorg bij de patiënt thuis of in het verzorgingshuis bieden. De specialist kan gekoppeld blijven aan een instelling zodat met de zorgverzekeraars goede afspraken gemaakt kunnen worden over de omvang van de behandeling.

Het heeft aantoonbaar effect als de specialist ouderengeneeskunde of sociaal geriater tijdig adequate zorg inzet om samen met andere beroepsbeoefenaren (zoals de huisarts en wijkverpleegkundige) resultaatgerichte zorg op maat te leveren aan alle patiënten die dat nodig hebben, ongeacht de plaats waar zij verblijven. Net als ziekenhuizen zouden de zorginstellingen die zorg gaan bieden vanuit de kern-AWBZ zich verder moeten specialiseren. Zo kunnen expertisecentra ontstaan waar kennis samenkomt en hoogwaardige zorg geleverd wordt.

Dementie
Verenso ondersteunt de zorgstandaard Dementie. De zorgstandaard wordt breed gedragen door het veld. Nu moet er nog meer eenheid komen in de financiering. Om dit te bereiken moet er voor dementie een aparte financiering, dus los van de GGz, komen. Verenso is blij met het Deltaplan Dementie. Uiteraard erkennen we het belang van vroegdiagnostiek en de zoektocht naar behandeling. Behandeling, dat zou een droom zijn die uitkomt. Zekerheid en realiteit is dat er op korte termijn meer dan een half miljoen mensen met dementie in Nederland wonen.

Verenso wil dan ook het belang benadrukken van onderzoeksvoorstellen die gericht zijn op praktische uitkomsten die de professionals en mantelzorgers iets in handen geven om met de complexiteit en realiteit van de praktijk om te gaan. Onderzoeksvoorstellen die de kwaliteit van leven van mensen met dementie verbeteren, in alle stadia van de ziekte. Laat het Deltaplan Dementie niet alleen gericht zijn op de nieuwe patiënten! Want de huidige patiënten, mantelzorgers en behandelaren weten dat er op dit moment al heel veel te verbeteren valt.

Plaats een reactie