Kabinet legt kwaliteitseisen zorg vast in nieuw wetsvoorstel

De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mee ingestemd om het wetsvoorstel Beginselenwet zorginstellingen in te trekken en om de daarin beschreven kwaliteitseisen voor de langdurige zorg op te nemen in het nieuwe wetsvoorstel voor de AWBZ.

Het nieuwe wetsvoorstel wordt aan het einde van 2013 aan de Tweede Kamer gezonden.

Het kabinet komt daarmee tegemoet aan de wens van een grote Kamermeerderheid, die het kabinet op 17 juni 2013 verzocht de Beginselenwet in samenhang met het nieuwe wetsvoorstel te bekijken.

Eerder was de bescherming tegen geweld in de zorgrelatie – een ander onderdeel van de Beginselenwet – al overgenomen in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Die wet is reeds aangenomen door de Tweede Kamer.

Plaats een reactie