Kabinet investeert in veiligheid openbaar vervoer

Minister Spies van BZK en minister Schultz van IenM stellen een overbruggingssubsidie voor twee maanden beschikbaar voor de inzet van bovenregionale veiligheidsteams in het openbaar vervoer. Met deze subsidie kunnen de zestig toezichthouders, die in het kader van een proefproject tot 1 september zijn ingezet, in dienst blijven.

Vanaf november 2012 wordt het project voortgezet door de regionale overheden en openbaar vervoerbedrijven. Het project, dat op 1 september 2011 is gestart, laat veelbelovende tussenresultaten zien. De beide ministers staan hier positief tegenover.

De Taskforce Veiliger Openbaar Vervoer voert tot 1 september 2012 een proefproject uit met bovenregionale veiligheidsteams in het openbaar vervoer in enkele regio’s waar incidenten in het busvervoer hebben plaatsgevonden. Het gaat om een initiatief van het ministerie van BZK, programma Veilige Publieke Taak. In het project wordt bekeken of de bovenregionale inzet van toezichthouders leidt tot een verbetering van de objectieve en subjectieve veiligheid van werknemers en reizigers in het openbaar vervoer.

De tussentijdse evaluatie in het voorjaar liet positieve resultaten zien. Een eindevaluatie vindt plaats na afloop van de oorspronkelijke proefperiode per 1 september. Het vervolg is dan aan de regionale overheden en vervoerders, omdat zij verantwoordelijk zijn voor het regionale en stedelijke openbaar vervoer.

Plaats een reactie