Kabinet in actie tegen gedwongen huwelijk

Het kabinet komt in actie om huwelijksdwang te voorkomen en slachtoffers van huwelijksdwang, vaak jonge vrouwen, te helpen. De Steunpunten Huiselijk Geweld worden voortaan ondersteund door een landelijke organisatie. Deze organisatie gaat hulpverleners adviseren, bijvoorbeeld als er slachtoffers in het buitenland zijn.

Ook kunnen hulpverleners vanaf vandaag gebruik maken van een digitaal leerprogramma waarmee ze hun kennis over huwelijksdwang kunnen vergroten. Verder start minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een campagne om jongeren te informeren over hulp en advies die zij kunnen inschakelen als ze met uithuwelijking geconfronteerd worden. De campagne loopt tot en met december 2014. Dit staat in een brief die minister Asscher zojuist aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Tijdens de campagneperiode in juni start de site www.alsniemandietsweet.nl, hangen er posters in bioscopen, verschijnen er banners op websites gericht op jongeren en worden radiospotjes uitgezonden op jongerenzenders. Ook kunnen slachtoffers van huwelijksdwang voortaan het telefoonnummer voor huiselijk geweld bellen, 0900-1262626. Op 1 juli gaat de Wet Meldcode in en vanaf dan zijn scholen en zorginstellingen verplicht te beschikken over een meldcode voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze meldcode geldt ook voor huwelijksdwang.

De schatting is dat er in Nederland honderden slachtoffers per jaar zijn van huwelijksdwang. De slachtoffers lopen vaak weg van huis of worden achtergelaten in het buitenland, soms is er sprake van mishandeling en in het ernstigste geval van (zelf)moord. Minister Asscher: “De keuze voor je partner is een fundamentele vrijheid. Het gedwongen huwelijk een grove inbreuk daar op. De acties die we nu nemen zijn voor elke jonge vrouw die gedwongen wordt tot een huwelijk van essentieel belang. Nu wordt er vaak nog te laat gesignaleerd dat er problemen zijn en is er te weinig kennis over hoe je iemand kan helpen. Dat moet veranderen.”

Meer informatie
Kamerbrief aanpak huwelijksdwang en achterlating

Plaats een reactie