Kabinet: beurzen voor deeltijdstudenten

Het kabinet wil een beurs geven aan studenten die in bepaalde sectoren een deeltijdopleiding willen volgen. Dit moet de terugloop van het aantal deeltijdstudenten keren.

Deeltijdopleidingen krijgen dan niet langer rechtstreeks geld van de overheid voor het aantal studenten dat ze opleiden.

Dat is een van de maatregelen waarmee de ministerraad akkoord is gegaan op voorstel van staatssecretaris Zijlstra (OCW). De maatregelen moeten het deeltijdonderwijs flexibeler en aantrekkelijker maken voor studenten.

Studiejaar 2017/18
Deeltijdstudenten in de sectoren met een bijzonder maatschappelijk en economisch belang, zoals onderwijs, zorg en de topsectoren, krijgen een beurs. Daarmee kunnen zij zich inschrijven bij de instelling met het beste aanbod.

Het budget blijft gelijk: het geld dat nu aan bekostiging wordt besteed, wordt dan uitgekeerd in beurzen. De maatregel wordt naar verwachting in het studiejaar 2017/18 van kracht. Hierna vallen de deeltijdstudenten niet meer onder de langstudeerdersmaatregel.

Langstudeerdersmaatregel
Op de korte termijn kunnen deeltijdstudenten die te maken hebben met de langstudeerdersmaatregel, een beroep doen op de profileringsfondsen van de opleidingsinstellingen. Het profileringsfonds biedt een financiële vergoeding wanneer een student door omstandigheden studievertraging oploopt.
Dat is nu alleen nog mogelijk voor voltijdstudenten. De opleidingen krijgen hiervoor tot en met 2016 jaarlijks € 10 miljoen extra.

Minder deeltijdstudenten
In 2001 meldden zich nog 19.000 studenten aan, in 2011 waren het er iets meer dan 9.800. De daling is vooral te zien in het bekostigd deeltijdonderwijs. Hogescholen en universiteiten richten zich voornamelijk op voltijdsopleidingen en jongeren

Plaats een reactie