Kabinet begroot met de rug naar de toekomst

“Er zit een gapend gat in de begroting” aldus directeur Hans Berkhuizen van Milieudefensie. “Dit Kabinet wil het belang van milieu en natuur maar niet inzien. Het zijn vooral zaken om te kunnen schrappen.”

Het budget van natuur wordt met meer dan de helft verminderd en gaat van 800 naar 339 miljoen euro. Op het gebied van duurzaamheid zet het kabinet in het kader van ‘groene economie’ vooral in op biomassa.

Biobrandstoffen zijn juist erg omstreden omdat veel typen biobrandstof bijdragen aan ontbossing en verdringen van landbouwgrond voor voedselvoorziening.

Berkhuizen: “Het groene gezicht van het kabinet blijkt niet meer dan een maskertje.”

Plaats een reactie