‘Kaartenboek voor de Gezondheidszorg’

Voor het eerst is objectief in kaart gebracht wie wat betaalt in de curatieve zorg (1). Deze zogenaamde ‘geldstromenkaart’ is het eerste deel uit het ‘Kaartenboek voor de Gezondheidszorg’ dat VvAA, ledenorganisatie en dienstverlener voor ruim 100.000 zorgprofessionals, het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam en De Argumentenfabriek vrijdag 28 januari 2011 hebben geïntroduceerd. Het boek vormt een objectief en actueel naslagwerk voor professionals in en rondom de gezondheidszorg en de politiek. Met het kaartenboek willen de initiatiefnemers kennisdeling stimuleren en een goede discussie faciliteren.

Aanleiding voor de ontwikkeling van het kaartenboek is tweeledig. Pauline Meurs, hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg aan het iBMG: “Enerzijds zien we in de praktijk dat veel professionals in en rondom de zorg niet (exact) weten hoe diverse relevante thema’s en processen zoals marktwerking of financiering precies in elkaar steken. Anderzijds is en blijft de zorg een onderwerp van discussie in de maatschappij en in de politiek. Dit kaartenboek biedt op alle fronten uitkomst. Bovendien is het een goede methode voor studenten om de gezondheidszorg te leren doorgronden.”

Relevante en actuele thema’s in kaart gebracht
Elke kaart uit het kaartenboek belicht een actueel of relevant thema in de zorg. De kaarten worden vervaardigd door De Argumentenfabriek en komen tot stand via literatuuronderzoek en denksessies met diverse experts. De komende maanden worden nieuwe informatiekaarten toegevoegd aan het kaartenboek. Maaike de Vries, Chef Zorg van De Argumentenfabriek: “Talloze onderwerpen vragen om uitwerking in dit kaartenboek. Denk aan ‘wie is wie in de zorg?’, ‘de economische waarde van de eerstelijns zorg’ of de ‘marktwerking en ondernemerschap in de zorg’. Uiteindelijk zijn de vraag vanuit de markt en de actuele ontwikkelingen doorslaggevend bij de selectie van thema’s.”

Voor iedereen
Het kaartenboek wordt ontwikkeld voor iedereen die werkzaam is in of rondom de gezondheidszorg. Van de zorgverleners zelf tot beleidsmakers, politici, zorgverzekeraars en aanverwante instellingen.

Basis voor goede discussie
De eerste kaart uit het kaartenboek is mede tot stand gekomen met behulp van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en laat zien hoe de geldstromen in de curatieve zorg lopen tussen burgers, rijk, zorgverzekeringsfonds, werkgevers en zorgverzekeraars. De kaart heeft niet alleen een informerende functie, maar vormt ook een goede basis voor een kwalitatieve discussie over de kosten in de zorg, volgens Edwin Brugman, directeur Kennismanagement en Netwerken bij VvAA: “De kaart maakt volledig inzichtelijk wie wat betaalt en wie wat ontvangt in de curatieve zorg. Normaal gesproken worden standpunten alleen verkondigd vanuit het perspectief van één partij. Met deze kaart wordt het perspectief van alle betrokken partijen inzichtelijk gemaakt, inclusief hun economische belang. Dat kan alleen maar ten goede komen aan de kwaliteit van de toch al complexe discussies over de kosten in de zorg.”

(1) Onder curatieve zorg wordt verstaan: kortdurende zorg, gefinancierd via de Zorgverzekeringswet, aanvullende verzekeringen en eigen betalingen van burgers.

Plaats een reactie