Julius Centrum start studie naar preventie van spoedzorg

Met steun van AGIS Zorgverzekeringen starten Julius onderzoeker dr. Leontien Sturms en ondergetekende binnenkort een literatuur-onderzoek naar de mogelijkheid om het spoedzorggebruik te verlagen door preventie.

Hierbij denken wij aan de volgende preventieve interventies:

1. Het beter instrueren van chronische zieken en psychiatrische patiënten over eerder signaleren van een dreigende crisis of exacerbatie en adequaat handelen bij zo’n crisis;
2. Een grotere inzet van de patiënten en EHBOérs bij lichamelijk letsel;
3. Het instrueren van patiënten over het moment waarop zij wel en niet een arts moeten raadplegen;
4. De bereikbaarheid verbeteren van huisartsen overdag.

Wij voeren de studie uit volgens de regelen der kunst van het gestructureerde literatuur onderzoek. Maar als jij een nota, evaluatierapport, scriptie of een ander niet in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd stuk over dit onderwerp hebt geschreven, willen we daar graag kennis van nemen.

Stuur jij dan een mail naar Annet Esser, secretaresse van ondergetekende? Haar emailadres is A.F.Esser@umcutrecht.nl.

Op 17 september vindt het tiende congres over recente (inter)nationale en lokale ontwikkelingen in de spoedzorg plaats. Sturms en ondergetekende houden dan een workshop over bovengenoemd onderwerp.

Wil jij aan dit congres, ontmoetingsplaats van ervaren professionals en leidinggevenden van alle partijen in de Nederlandse spoedzorg, deelnemen? Klik dan hier, lees de uitgebreide en prachtige brochure, meld je aan en deel je kennis en ervaring.

De aanmelding voor de masterclass Spoedzorg die in september start, verloopt voorspoedig. We hebben inmiddels 12 deelnemers uit vele verschillende regio’s en zorgaanbieders.

Wil jij aan deze masterclass deelnemen? Klik dan hier, lees de brochure, verheug je op een intensieve gedachtenwisseling met mede-deelnemers, docenten en Masterclass leiders oud-bestuurder dr. Henk van der Steeg en wenior onderzoeker dr. Henk van Stel.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie