Juiste zorg aan de telefoon bij huisartsenpost

Patiënten die zich melden bij een huisartsenpost moeten verzekerd zijn van deskundige zorg aan de telefoon. Om de kwaliteit van de zorg te meten deed IQ healthcare (UMC St Radboud) onderzoek naar één van de meetinstrumenten, de HAAKplus-lijst. Het onderzoek laat zien dat de HAAKplus-lijst een betrouwbaar, valide en bruikbaar meetinstrument is. Onderzoekers van IQ healthcare pleiten voor onafhankelijke kwaliteitsmetingen om te zien of de huisartsenposten de juiste zorg leveren en hoe deze kan verbeteren.

Nederland telt ongeveer 130 huisartsenposten. Hier kunnen patiënten terecht voor een hulpvraag buiten de kantooruren van de eigen huisarts. Jaarlijks melden zich in Nederland vier miljoen patiënten bij één van de huisartsenposten. Patiënten bellen de huisartsenpost en krijgen als eerste de triagist te spreken.

Triagisten zijn meestal doktersassistentes of verpleegkundigen, die naast hun medische opleiding een speciale opleiding hebben gevolgd tot triagist. De gediplomeerde triagisten beoordelen de hulpvraag wat betreft ernst en benodigde hulp (zelfzorgadvies, consult op de post of huisvisite door de huisarts). Zij regelen dus de instroom van patiënten en leveren op die manier een bijdrage aan een veilige en effectieve zorg. Het helpen van de patiënt aan de telefoon vraagt om medische en communicatieve expertise van de triagist. Patiënten moeten er van op aan kunnen dat deze expertise van hoog niveau is. Om de kwaliteit van de telefonische triage van de huisartsenposten te meten zijn diverse meetinstrumenten beschikbaar.

Onderzoekers van IQ healthcare, onder leiding van huisarts dr Paul Giesen, hebben nu één van deze meetinstrumenten uitgebreid onderzocht, de HAAKplus-lijst. Deze lijst is een initiatief van Marleen Teunis en in licentie uitgebracht door Van Campen Consulting. Op dit moment maken al veel huisartsenposten gebruik van de Haakplus-lijst.

“De HAAKplus-lijst blijkt na wetenschappelijk onderzoek een betrouwbaar, valide en bruikbaar meetinstrument te zijn”, stelt onderzoeker Linda Huibers van IQ healthcare. Paul Giesen pleit ervoor om de triage op alle huisartsenposten met één meetinstrument en op dezelfde wijze te laten beoordelen door een onafhankelijke instelling. Giesen: “De Haakplus-lijst kan als basis dienen voor landelijke metingen. Zo kan elke huisartsenpost de eigen telefonische triage vergelijken met de rest en kunnen verbeterpunten worden opgespoord.”

Plaats een reactie