Jubilerende psychiaters delen kennis met patiënten

In het kader van haar 140 jarig jubileum opent de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) op de Publieksdag ‘Kennis Verplicht’ op vrijdag 1 april 2011 in de Amsterdam RAI de deuren voor ondermeer patiënten, hun naasten en collega-disciplines. De vereniging geeft daarmee invulling aan de verplichting tot het informeren van ‘het grotere publiek’, die de groeiende kennis over psychiatrische aandoeningen onder psychiaters met zich meebrengt.

Nieuwe inzichten delen
Door een aantal grootschalige en uitvoerige Nederlandse onderzoekstrajecten (gebundeld in het ‘GeestKracht-programma’) is de kennis op het gebied van angst- en stemmingsstoornissen, psychosen en gedragsstoornissen de afgelopen jaren onmiskenbaar toegenomen. Prof. dr. Rutger Jan van der Gaag, voorzitter NVvP: “Deze nieuwe informatie over bijvoorbeeld de genetische, klinische of neurologische aspecten die aan psychiatrische aandoeningen ten grondslag liggen, houden we niet alleen voor onszelf. Het is onze plicht om die te vertalen naar verbetering van de behandeling en om onze patiënten, naastbetrokkenen en nevendisciplines daarover te informeren. En dat is precies wat we op de publieksdag gaan doen”. Naast de onderzoekstrajecten staan er publiekssessies op het programma over onder andere bemoeizorg, diepe hersenstimulatie, elektroshocktherapie, psychotherapie, dementie en de nieuwe Wet Verplichte GGz. De dag wordt geopend met een plenair debat over privacy, openheid en stigmatisering in de psychiatrie.

Voorjaarscongres 2011
De publieksdag vindt plaats op vrijdag 1 april op de laatste dag van het driedaags NVvP Voorjaarscongres voor psychiaters, dat start op woensdag 30 maart. Het 39ste Voorjaarscongres biedt bezoekers een uitgebreid wetenschappelijk programma met keuze uit ruim 240 verschillende sessies en gelegenheid om (inter)nationale collega’s te ontmoeten en kennis uit te wisselen. Niet eerder was er op het Voorjaarscongres gelegenheid voor publiek om daarin te delen. In het jubileumjaar van de NVvP is iedereen die met de beroepsgroep van doen heeft van harte uitgenodigd om het speciaal ingerichte publieksprogramma op vrijdag te bezoeken.

Zie www.nvvp.net voor het volledige programma van de publieksdag en de link naar de online inschrijfmodule. Kosten bedragen 10 euro p.p. voor belangstellenden en 25 euro voor verpleegkundigen. Ook voor meer informatie over het Voorjaarscongres, zie de website van de vereniging.

Plaats een reactie