Jongeren zonder startkwalificatie relatief vaak in aanraking met politie

Jongeren zonder startkwalificatie komen beduidend vaker in aanraking met de politie dan jongeren die wel onderwijs op minimaal het niveau van mbo-2 hebben behaald. Vooral werkloze voortijdig schoolverlaters komen naar verhouding vaak in aanraking met de politie.

Jongeren zonder startkwalificatie drie keer zo vaak in aanraking met de politie
De criminaliteit onder jongeren is de afgelopen jaren afgenomen. Vooral de voortijdig schoolverlaters komen minder vaak in contact met politie dan een aantal jaren geleden. Wel is het verschil tussen jongeren met en zonder startkwalificatie nog altijd groot.

Jaarlijks komt ongeveer 3 procent van de jongeren van 15 tot 27 jaar die geen opleiding meer volgen in aanraking met de politie. Onder de jongeren zonder startkwalificatie is het aandeel dat verdacht wordt van een misdrijf met 5,3 procent ongeveer drie keer zo groot als onder jongeren die langer op school hebben gezeten en wel beschikken over een startkwalificatie.

Ruim een op de tien werkloze voortijdig schoolverlaters verdacht van een misdrijf
Jonge voortijdig schoolverlaters hebben ook vaker geen werk dan jongeren met een startkwalificatie. Binnen de groep werkloze jongeren zonder startkwalificatie ligt het aandeel dat in de aanraking komt met de politie nog weer hoger dan binnen de totale groep jongeren zonder startkwalificatie. Zo werd 11,3 procent van de werkloze voortijdig schoolverlaters in 2008-2010 door de politie aangehouden als verdachte van een misdrijf. Bij de jongeren die met een startkwalificatie het onderwijs hadden verlaten en niet werkloos zijn, lag dit aandeel op 1,5 procent.

Ongeveer 2 500 werkloze voortijdig schoolverlaters in aanraking met de politie
In 2010 kwamen ongeveer 2 500 werkloze jongeren die geen startkwalificatie hebben in aanraking komt met de politie. Dit aantal, dat de laatste jaren licht is toegenomen, komt overeen met ongeveer 0,3 procent van de totale groep niet-onderwijsvolgende jongeren in Nederland, wat relatief weinig is.

Auteur: Tanja Traag